Polityka Prywatności

Serwis „Tygodnik Sanocki” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika stron oraz czasopism należących do witryny „http://tygodniksanocki.eu ” obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://tygodniksanocki.eu/polityka-prywatności/

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: serwis „http://tygodniksanocki.eu/” nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników serwisu i czasopism.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie prenumerować czasopism należących do serwisu „http://tygodniksanocki.eu/”.

 

Dane Osobowe

W czasie korzystania ze stron należących do serwisu „http:// tygodniksanocki.eu/” możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Dane, o które będziesz proszony, to imię, nazwisko i adres e-mail.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

 

Niezapowiedziane Wiadomości

„http://tygodniksanocki.eu/” zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są bardzo rzadko.

 

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

 

Wyłączenie Odpowiedzialności

Serwis „http://tygodniksanocki.eu/”  nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Przykładamy sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.