Zakończył się III Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Rosyjskiej pn. „Od Dostojewskiego do Jerofiejewa” zorganizowany przez II Liceum Ogólnokształcące. Uroczystość odbyła się w Sali Gobelinowej. Rywalizacja 13 uczestniczek była zacięta, poziom jak co roku wysoki. Zapraszamy do krótkiej fotorelacji, a w najbliższym numerze sprawozdanie z konkursu i lista laureatów.
Tomek Majdosz