XXXVIII sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego V kadencji odbędzie się w dniu 7 czerwca 2017 roku (środa) o godzinie 12:00 w Ośrodku Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 – 2035.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Muzeum Podkarpackiemu w Krośnie na nabycie nieruchomości lokalowej i nieruchomości gruntowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wspólnej instytucji kultury – Muzeum – Zamek w Łańcucie i utworzenia wspólnej instytucji kultury – Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020. /”Nowe modele waloryzacji w nauce w innowacjach Ecosystems”/.
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020 /”Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki”/.
8. Debata zrównoważony rozwój Bieszczad – stan realizacji Programów: „Błękitny San”
i „Strategiczny rozwój Bieszczad”.
9. Wystąpienie na temat możliwości wsparcia Bieszczad w ramach programów krajowych.
10. Informacja o planach funkcjonowania Centralnego Ośrodka Sportu.
11. Wykorzystanie turystyczne i promocja marki Bieszczady.
12. Zagospodarowanie części zbiornika Solińskiego jako dobry przykład planowania infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
13. Prezentacja Ośrodka Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Rzeszowskiej
w Myczkowcach.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Podkarpackiego

Jerzy Cypryś