Szum wokół obwodnicy

Już po raz drugi z inicjatywy sołtysa Sanoczka i zainteresowanych firm rozlokowanych w sąsiedztwie ulicy Okulickiego, zorganizowano spotkanie w Sali Herbowej, w którym udział wzięli także przedstawiciele firmy MAXBÖGL Polska sp. z o. o oraz zastępca burmistrza Edward Olejko. Nie pojawili się natomiast starostowie, chociaż ulica Okulickiego jest drogą powiatową.

Gorąca dyskusja dotyczyła przede wszystkim odcinka obwodnicy przy ulicy Okulickiego, m.in. łącznika nr 2. Jedna z koncepcji zakładała na czas budowy objazd, aż przez Markowce, co utrudniłoby funkcjonowanie 31 firmom, zatrudniającym około 1 tysiąca pracowników. Firmy te rozmieszczone są przy planowanej obwodnicy. Zamknięcie drogi miało trwać nawet do półtora roku. Rozgoryczeni przedsiębiorcy nie mogli zrozumieć, że na terenie przemysłowym projektant nie postarał się o takie spotkanie przed zaplanowaniem obwodnicy. W tej kwestii, która wywołała spór wykonawca nie podał terminu rozpoczęcia ani zakończenia prac. Ostatecznie decyzja objazdu obwodnicy jeszcze nie zapadła, mimo że na spotkaniu przedstawiono kilka wariantów. Wiadomo jednak, że wykluczony jest całkowicie wariant objazdu przez Markowce.

Tomek Majdosz