Do końca czerwca  bieżącego roku, samorządy mają czas na zaktualizowanie oznakowania miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W Sanoku, proces ten wdrażany jest od kilku dni, czego efekty już można zobaczyć w strefach parkowania zarówno osiedlowych, jak i tych, znajdujących się w centrum miasta Sanoka. Nowe oznakowania, ułatwią osobom niepełnosprawnym, korzystanie z parkowania w wyznaczonych miejscach.

Aktualizacja znaku poziomego wyniknęła z wprowadzenia rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Zgodnie z zapisami dokumentu Znak P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” umieszcza się na nawierzchni barwy niebieskiej.

Należałoby się zastanowić, jakie będą koszty tych zmian?

Edyta Wilk