Sukces SOUL w Krakowie!

Zespół SOUL, prowadzony przez dr Monikę Brewczak, 10 czerwca wystąpił na VIII Krakowskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Cracovia Cantans” w Krakowie, na którym zdobyłł II miejsce w kategorii chórów młodzieżowych.

To jeden z wysoko ocenianych konkursów chóralnych a cappella w Europie, o czym świadczy liczna reprezentacja uczestniczących w nim zespołów chóralnych, wyłonionych w drodze eliminacji wstępnych. W tegorocznej, ósmej edycji wzięło udział 22 chóry z 14 krajów: Polski, Niemiec, Słowenii, Finlandii, Szwajcarii, Norwegii, Austrii, Litwy, Szwecji, Węgier, Włoch, Austrii, Izraela i Indonezji. Rangę festiwalu podkreśla międzynarodowe jury złożone z wybitnych specjalistów chóralistyki: profesor Romuald Twardowski (przewodniczący, Polska), Javier Busto (Hiszpania), Rihards Dubra (Łotwa), Ko Matsuhita (Japonia) i profesor Paweł Łukaszewski (Polska). Przesłuchania konkursowe, w trakcie których zespół wykonał utwory: „Cantate Domino” Giuseppe Pitoni, „Kukułka” i „Chwalitie Imia Gospodnie” Romualda Twardowskiego, „Ruby Baby” Jery Libera i Mikke`a Stollera odbywały się w Zespole Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie, a uroczysta gala wręczenia nagród w Filharmonii Krakowskiej.
Następnego dnia, w niedzielę 11 czerwca, zespół Soul odpowiadał za muzyczną oprawę nad uroczystą Mszę Św. z aktem koronacji figury Matki Bożej Fatimskiej z Miejsca Piastowego oraz obrazu Matki Bożej Pocieszenia z Kombornii, które miało miejsce w Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym, transmitowane przez Telewizję Polonia.
Tomek Majdosz