Nagroda dla sanoczanina

Poniżej lista osób i zespołów, nagrodzonych przez zarząd województwa za całokształt działalności oraz za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury.  Nagrody wręczono na uroczystej gali w WDK we środę 28 czerwca.

Nagrody indywidualne za całokształt działalności otrzymali:
Ewa Lekowska z Kormanic,
Cyprian Biełaniec z Rzeszowa,
Barbara Bokota-Tomala z Rzeszowa,
Maciej Harna z Sanoka.
Nagrody indywidualne za szczególne osiągnięcia:
Piotr Jackowski ze Stalowej Woli,
Czesław Nowak z Krosna,
Jolanta Niżańska z Rzeszowa,
Dariusz Fudali z Tyczyna,
Przemysław Niepokój-Hepnar z Krosna.

Nagrody zbiorowe za całokształt działalności:
Kapela Ludowa „Jany” z Niebylca,
Zespół Piosenki Biesiadnej „Jagiellanie” z Jagiełły,
Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu,
Zespół Piosenki i Ruchu „Pyza” z Albigowej,
Chór „Chorus” z Korczyny,
Zespół Pieśni i Tańca „Lesiaki” z Raniżowa.
Nagrody zbiorowe za szczególne osiągnięcia otrzymali:
Kapela Ludowa z Futomy,
Zespół Pieśni i Tańca Karpaty z Rzeszowa.
Żródło: KLIK