MKiDN na 100-lecie Niepodległości
Pieniądze na kulturę

Samorządowe instytucje kultury mogą ubiegać się o dofinansowanie wydarzeń dotyczących obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma na ten cel 2 mln zł.

Jak poinformował resort kultury w komunikacie, pojedyncze wydarzenie może zostać dofinansowane kwotą od 5 tys. zł do 50 tys. zł. Wnioskodawcy muszą zapewnić 15 proc. wkładu własnego i przygotować projekt zgodny z tematyką programu dotacyjnego.

Wsparcie można uzyskać na działania kulturalne, artystyczne oraz popularyzatorskie, w tym: festiwale, koncerty, happeningi, spektakle, wystawy, konkursy, wykłady, lekcje, kampanie społeczne i spacery tematyczne.
Według MKiD, celem programu „Niepodległa” jest wzmocnienie wspólnoty obywateli na poziomie lokalnym i regionalnym. Zrealizowane projekty umożliwią uhonorowanie lokalnych bohaterów, a także przypomną najważniejsze wydarzenia historyczne i miejsca pamięci z poszczególnych regionów Polski.

Wnioski można składać do 16 sierpnia w formie elektronicznej poprzez system EBOI. Przy ocenie pod uwagę będą brane m.in. stopień zaangażowania lokalnej społeczności w wykonanie zadania oraz uczestnictwo w działaniach grup społecznych o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych.

Program dotacyjny „Niepodległa” jest jednym z narzędzi Programu Wieloletniego „Niepodległa”, którego celem jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zachęcenie rodaków w kraju i za granicą do aktywnego uczestnictwa w obchodach oraz wspólnym świętowaniu.

Szczegółowy regulamin dostępny jest pod adresem: www.niepodlegla.gov.pl/dotacje.

Źródło: MKiDN