O nas w Sejmie: ustawa Prawo wodne. Czy czekają nas podwyżki?

W ubiegłym tygodniu we wtorek w nocy posłowie uchwalili ustawę Prawo wodne. Rząd zapewnił, że przepisy nie spowodują wzrostu kosztów za pobór wody. Natomiast opozycja przekonuje, że jest to „nowy podatek wodny”.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 233 posłów, 210 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Ustawa trafi następnie pod obrady Senatu.

Nie ma powodu do obaw – zapewnia Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska zapewniło, że Polacy nie powinni obawiać się podwyżek cen wody „Dzięki nowemu Prawu wodnemu zostanie powołany organ regulujący rynek wody, aby zabezpieczyć interesy konsumentów przed spółkami wodociągowymi, które są monopolistami na swoim terenie” – przekazał resort.

Przyjęte przepisy nowego Prawa wodnego umożliwiają obniżenie maksymalnej stawki opłaty z 4,23 zł do 0,70 zł za m3. Stawki będą szczegółowo określone w rozporządzeniu Rady Ministrów, ale nie są przewidziane skokowe podwyżki opłat za pobór wody dla mieszkańców. Pozostaną one na niezmienionym poziomie do 2020 r.” – podkreśliło ministerstwo w komunikacie.

Z obowiązku wobec UE

Minister Środowiska Jan Szyszko podkreślił, że „wprowadzenie nowego Prawa wodnego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków wobec Unii Europejskiej oraz zapewnienia racjonalnego gospodarowania wodami i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego”.

Zdaniem opozycji

Natomiast posłowie PO, Nowoczesnej, PSL i Kukiz’15 przekonywali, że nowe prawo to de facto nowy podatek wodny, jaki zostanie nałożony na wszystkich, tzn. mieszkańców, przedsiębiorstwa, przemysł, energetykę czy rolnictwo. Według nich o przyszłych podwyżkach ma świadczyć fakt, że przychody nowej instytucji „Wód Polskich” sięgać będą kilku miliardów złotych rocznie.

Urzędnicy zdecydują

Przyjęte przez Sejm regulacje zakładają m.in. powołanie nowej jednostki – państwowej osoby prawnej Wody Polskie, której zadaniem będzie przejrzyste finansowanie inwestycji w gospodarce wodnej oraz sprawne pozyskiwanie środków finansowych na te inwestycje.
Regulacje dla samorządów

W ustawie została wprowadzona regulacja umożliwiająca jednostkom samorządu terytorialnego partycypację w kosztach inwestycji prowadzonych na wodach będących własnością Skarbu Państwa oraz w kosztach utrzymywania tych wód. Regulacja umożliwi samorządom ponoszenie części kosztów inwestycji prowadzonych w szczególności w zakresie ochrony przed powodzią.
Dyrektywa Wodna

Nowe przepisy mają w pełni wdrażać unijną Ramową Dyrektywę Wodną, w tym kontrowersyjny art. 9, mówiący o tzw. zwrocie kosztów usług wodnych. Opłatami za pobór wody mają zostać objęci m.in. rolnicy, branża energetyczna, hodowcy ryb czy przedsiębiorcy, którzy wykorzystują duże ilości wody do produkcji. Polskę upomniano za niepełne wdrożenie prawa europejskiego w tej sprawie.

Nowe Prawo wodne ma wejść w życie z początkiem 2018 r.
Źródło: Serwis Samorządowy PAP