Ekstremalna termomodernizacja budynku starej kotłowni dzielnicy Wójtostwo

Budynek starej kotłowni, w której znajduje się ścianka wspinaczkowa CSE przy ul. Poprzecznej 2 jest remontowany. Prowadzone są prace w ramach realizacji projektu „Modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w Sanoku: termomodernizacja, montaż pompy ciepła i układu ogniw fotowoltaicznych w Centrum Sportów Ekstremalnych”.

Budynek na początku swojej historii pełnił funkcje kotłowni zasilającej w ciepłą wodę dzielnicę Wójtostwo. Po utworzeniu kotłowni Kiczury przestał być użytkowany i popadł ruinę. Bez planów koncepcji na jego użytkowanie był odstraszającym elementem dzielnicy Wójtostwo.

Od roku 2014r. użytkownikiem budynku została organizacja społeczna – Hufiec Ziemi Sanockiej ZHP. Stowarzyszenie opracowało plan realizacji przywrócenia budynku do stanu umożliwiającego publiczne użytkowanie.

Budynek został zaadaptowany do realizacji celów statutowych – ścianki wspinaczkowej. Prace adaptacyjne obejmowały wykonanie projektu dostosowania obiektu jako budynek użyteczności publicznej, wykonanie instalacji wodnej, kanalizacji, instalacji elektrycznej, zamurowanie niepotrzebnych otworów okiennych, wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej. Naprawa tymczasowa cieknącego dachu (pokrycie papą). Finansowanie zapewniły otrzymane dwa granty, łącznie: 42 000 zł z programu Alpy-Karpatom w 2014 r. ( umowa z 5 lipca 2014).

W dniu 07.09.2016 r. Urząd Marszałkowski w Rzeszowie ogłosił listę wniosków dofinansowanych dla osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. W wyniku oceny merytorycznej wniosek termomodernizacji CSE złożony przez Gminę Miasta Sanoka otrzymał pozytywną weryfikację. Projektu wynosi: 750 600,04 zł. Koszty projektu, audytu energetycznego, kosztorysy na podstawie porozumienia Zastępcy Burmistrza ds. Gospodarki Komunalnej i Architektury Edwarda Olejki oraz Komendantki Hufca hm. Krystyny Chowaniec pokryte zostały z finansów Hufca Ziemi Sanockiej.
W ramach zatwierdzonego budżetu planowane są prace związane z głęboką termomodernizacją, swoim zakresem obejmą:
• izolacja i odwodnienie fundamentów,
ocieplenie ścian zewnętrznych,
stropodachów,
montaż ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła.
Rozpoczęcie prac odbyło się w kwietniu 2017, natomiast ich finisz planowany na wrzesień 2017 r.

Do kompletnego zakończenia rewitalizacji budynku pozostaje jeszcze remont pomieszczeń, korytarza, oraz zakup mebli do wyposażenia szatni i 2 pomieszczeń socjalnych. Członkowie organizacji planują ubiegać się o finanse w. w. w ramach programu Budżetu Obywatelskiego Sanoka 2018 r.

Działająca w CSE ścianka wspinaczkowa ( od 2015 r.) prowadzona była przez wolontariuszy – bezpłatnie. Na czas robót termomodernizacyjnych ścianka wspinaczkowa jest nieczynna. Planowane ponowne otwarcie po zakończeniu prac – wrzesień 2017.

Ryszard Stojowski
Administrator CSE