REKRUTACJA DODATKOWA W PWSZ – DO 25 WRZEŚNIA

Trwa rekrutacja dodatkowa na studia w roku akademickim 2017/18. Nabór uzupełniający zakończy się 25 września br. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku proponuje zainteresowanym jedenaście kierunków licencjackich i inżynierskich oraz dwa magisterskie.

Studia licencjackie:
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
– rytmika w edukacji i wychowaniu
– zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce estradowej
EKONOMIA
– bez specjalności
– ekonomika handlu i sprzedaży
– rachunkowość i podatki – NOWOŚĆ!
NOWE MEDIA, REKLAMA, KULTURA WSPÓŁCZESNA
– bez specjalności
– grafika komputerowa
– fotografia i film
PEDAGOGIKA
– edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna
– logopedia i terapia pedagogiczna
– pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
PIELĘGNIARSTWO (od roku akademickiego 2016/2017 uczelnia proponuje na tym kierunku płatne praktyki)
PRACA SOCJALNA
– praca socjalna z opieką instytucjonalną i środowiskową
– praca socjalna z opieką nad osobą starszą i niepełnosprawną
– praca socjalna z resocjalizacją
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Studia inżynierskie:
GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
– zarządzanie jakością produkcji
– logistyka w przedsiębiorstwie
– informatyka stosowana w budowie maszyn
– mechatronika z informatyką
– programowanie i obsługa obrabiarek CNC
ROLNICTWO
– doradztwo rolniczo-ekonomiczne
– monitoring i kształtowanie środowiska rolniczego
GOSPODARKA ZASOBAMI NA OBSZARACH WIEJSKICH
– menadżer spółdzielczości
– lider samorządu

Od zeszłego roku PWSZ kształci także magistrów na kierunkach pielęgniarstwo i praca socjalna.

Szczegółowe informacje: Dział Toku Studiów, budynek A, p. 106 tel. (13) 46 55 956, e-mail: kierownik.dts@pwsz-sanok.edu.pl, e-mail: tdemkow@pwsz-sanok.edu.pl.

Zapraszamy!