Chcesz się uczyć w USA?

Propozycja dla uczniów gimnazjów i liceów

O programie FLEX dowiedzieliśmy się od Sebastiana Niżnika. Jest adresowany do uczniów szkół średnich. W ostatnim naborze dwie osoby z Podkarpacia wzięły w nim udział. Program nazywa się FLEX Future Leaders Exchange.
Prowadzony jest przez American Councils for International Education.

Polsce FLEX realizowany jest od dwóch lat. Jest on w pełni finansowany przez
U.S. Department of State. Umożliwia polskim uczniom naukę w amerykańskiej szkole średniej w roku szkolnym 2018/19. Uczestnicy programu będą goszczeni przez amerykańskie rodziny, dzięki czemu lepiej poznają kulturę tego kraju. Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami innych krajów.
W programie od ponad dwóch dekad lat uczestniczą uczniowie z całego świata.
Pełna rekrutacja do programu składa się z kilku etapów, o których American Councils for International Education poinformuje osoby wybrane do następnego etapu.

W programie mogą również wziąć udział uczniowie niepełnosprawni. American Councils udziela wszystkich potrzebnych informacji.

Program FLEX pokrywa następujące koszty: podróż z miejsca zamieszkania do USA (do rodziny goszczącej) oraz powrót, uczestnik otrzymuje miesięczne stypendium na własne wydatki, zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku.
Uczestnicy realizują program szkolny w amerykańskiej szkole średniej, przed wyjazdem odbywają szkolenie w Polsce. Mają opłacone ubezpieczenie medyczne (z wyłączeniem stwierdzonych chorób przewlekłych oraz opieki stomatologicznej).

WYMOGI UCZESTNICTWA

Udział w programie mogą wziąć wszyscy uczniowie, którzy:
– mają polskie obywatelstwo;
– są urodzeni między 01.01.2001 a 31.12.2002;
– są aktualnie uczniami 3 klasy gimnazjum lub 1 klasy liceum/technikum;
– znają język angielski w stopniu komunikatywnym;
– spełniają wymogi dot. uzyskania wizy USA oraz nie spędzili więcej niż 3 miesięcy
w ciągu ostatnich 5 lat w USA.

Do programu można zglaszać się przez Internet: https://ais.americancouncils.org/flex
Ostateczny termin to 17 października 2017 r.
Może warto pokusić się o takie doświadczenie?
FZ