Porozumienie o korzystaniu z infrastruktury MOSiR
Wierchy dla sportowców

Sanockie kluby sportowe będą korzystać z infrastruktury Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Takie porozumienie zawarł burmistrz Tadeusz Pióro z klubami 3 października podczas spotkania w Sali Herbowej.

Beneficjenci będą mieli dostęp do stadionu sportowego przy ul. Żwirki i Wigury oraz jego zaplecza. Zawodnicy ponadto będą mogli korzystać z krytej pływalni, sauny i siłowni. Uprawnione do tego zostały: Klub Sportowy „Komunalni Sanok”, Miejskie Stowarzyszenie Sportowe „Gryf”, Towarzystwo Sportowe „Volleyball Sanok”, Fundacja Promocji Sportu „Ekoball” oraz Stowarzyszenie Klub Sportowy „Ekoball”.

Kluby te będą mogły w pełni korzystać m. in. z wyremontowanego stadionu Wierchy. Niedawno zakończono pierwszy etap inwestycji, jakim był generalny remont budynku oraz trybuny głównej. Odnowiono szatnie, pomieszczenia biurowe, toalety, zakupiono nowy sprzęt do siłowni. Jesienią przyszłego roku planowane jest zakończenie kolejnego etapu inwestycji: stadion wzbogaci się m. in. o nową bieżnię lekkoatletyczną, oświetlenie i telebim.
mn