Zagrożenie Afrykańskim pomorem świń

Informacja Wojewody Podkarpackiego:

29 września Państwowa Służba Ukrainy ds. Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów poinformowała oficjalnym pismem Głównego Lekarza Weterynarii o stwierdzonym ognisku Afrykańskiego pomoru świń. Choroba wystąpiła u świń w gospodarstwie w miejscowości Grąziowa w rejonie starosamborskim, obwodu lwowskiego. Biorąc pod uwagę fakt wystąpienia ogniska choroby w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Polski (odległość około 4,5km od granicy RP) podjęto środki mające na celu przeciwdziałanie jej przeniesieniu. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ustrzykach Dolnych wydał rozporządzenie w którym wyznaczono obszar zagrożony wystąpieniem Afrykańskiego pomoru świń. Teren ten obejmuje miejscowości trzech gmin powiatu bieszczadzkiego: Czarna, Lutowiska i Ustrzyki Dolne.

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie, dziki oraz ich krzyżówki (świniodziki). Choroba ta nie przenosi się na człowieka.

Powoduje ona wysoką śmiertelność i masowe zachorowania zwierząt gatunków podatnych, które w szybkim czasie mogą osiągnąć rozmiary epidemii i spowodować poważne konsekwencje finansowe związane ze zwalczaniem choroby oraz restrykcjami w handlu i obrocie zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego, wypłatą odszkodowań, kosztami jej zwalczania, a przede wszystkim wstrzymaniem obrotu i eksportu świń oraz produktów pochodzących od świń oraz dzików. Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt choroba ta podlega obowiązkowi urzędowego zwalczania na terenie kraju.

W celu umożliwienia szybkiej reakcji służb weterynaryjnych na ewentualne wystąpienie choroby oraz zapobieżenie jej dalszemu rozprzestrzenianiu Wojewoda wraz z lkarzami weterynarii prosi o zgłaszanie znalezionych padłych dzików oraz masowego zachorowania świń do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz, prezydent miasta).
Niepokój hodowców powinny wzbudzić następujące okoliczności i objawy występujące u świń:
wysoka temperatura 41 – 42 °C;
spadek apetytu i aktywności świń;
wybroczyny na uszach, brzuchu i bokach ciała świń;
Pamiętać też należy o zasadach bioasekuracji:
kupowanie świń wyłącznie z pewnego źródła,
utrzymywanie świń w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
stosowanie tylko pasz zabezpieczonych przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
wykładanie mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.
Bezwzględne przestrzeganie bioasekuracji przyczyni się do ochrony gospodarstw przed tą chorobą, a w razie jej wystąpienia, umożliwi otrzymanie odszkodowań rekompensujących straty.

Oprac TM, źródło PUW Rzeszów