Burmistrz Sportowej Gminy

„Sportowa Gmina”, „Inwestor na medal” i „Pasjonat Sportowej Polski” – dwa pierwsze tytuły zostały przekazane burmistrzowi Sanoka Tadeuszowi Pióro, trzeci odebrał dyrektor MOSiR Tomasz Matuszewski.

Wyróżnienia „Sportowa Gmina” przyznawane są samorządom, które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji
w regionie. Kandydatów ocenia kapituła pod przewodnictwem dr Moniki Filipiuk, ekspert KSP ds. funduszy UE. Kapituła, oceniając kandydatów do wyróżnienia, bierze pod uwagę nie tylko nakłady gmin na infrastrukturę sportową, ale również zaangażowanie przedstawicieli samorządowych w promocję sportu i rekreacji. Istotnym elementem oceny jest także działalność na rzecz rozwoju sportu i rekreacji wśród młodzieży – kapituła bierze pod uwagę liczbę Uczniowskich Klubów Sportowych działających na terenie gminy, zatrudnionych trenerów, a także nakłady gminy na sport powszechny. Istotne jest też, aby obiekty nie były puste, ale tętniły życiem, były dobrze animowane,
z czekającymi na dzieci i młodzież wykwalifikowanymi trenerami.

Laureaci wyróżnienia „Sportowa Gmina” to samorządy, które nie poprzestają bynajmniej na budowie niezbędnych obiektów, ale starają się swoim mieszkańcom zapewnić jak najszerszą ofertę sportowo-rekreacyjną. Organizują imprezy o charakterze nie tylko lokalnym, ale również powiatowym, regionalnym czy ogólnopolskim. Stają się tym samym centrum sportowo-rekreacyjnym w regionie. Co ważne, wśród laureatów wyróżnienia znajdują się zarówno duże aglomeracje miejskie z imponującą bazą sportową, jak i mniejsze miasta
i gminy, małe gminy wiejskie, które na skalę swoich możliwości i potrzeb realizują program rozwoju infrastruktury sportowej połączony z promocją sportu i rekreacji.

Wyróżnienia „Sportowa Gmina 2017” zostały wręczone podczas uroczystej Gali Sportowa Polska, która odbyła się 25 października w Warszawie w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Więcej w „Tygodniku Sanockim”, który dziś rano trafił do kiosków.