Zarząd Stowarzyszenia Opieki nad Starymi Cmentarzami informuje o kweście na remont nagrobka ks. Bronisława Stasickiego

Stowarzyszenie Opieki nad Starymi Cmentarzami informuje wszystkich sanoczan, że w dniach 31 października, 1 i 2 listopada odbędzie się na Cmentarzu Centralnym w Sanoku kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków.

Kolejnym obiektem przeznaczonym do remontu jest nagrobek księdza Bronisława Stasickiego. Żył on w latach 1836 – 1908. Był dziekanem, proboszczem parafii Przemienienia Pańskiego w Sanoku, kanonikiem honorowym kapituły przemyskiej, radnym miejskim, działaczem społecznym, członkiem sanockiego gniazda Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ.

Był także współzałożycielem BURSY WŁOŚCIAŃSKIEJ im. T. Kościuszki dla dzieci chłopskich. Funkcję proboszcza sanockiej fary pełnił do śmierci w 1908 roku.

Jak co roku Zarząd Stowarzyszenia Opieki nad Starymi Cmentarzami liczy na ofiarność sanoczan i z góry za nią dziękuje.