Burmistrz Tadeusz Pióro o Budżecie Obywatelskim

Budżet Obywatelski był jednym z tematów, poruszonych przez burmistrza Tadeusza Pióro na konferencji zwołanej w Sali Herbowej 6 listopada.

– Po raz trzeci realizujemy Budżet Obywatelski. W pierwszym roku był to budzet miejski, w kolejnym roku – budżet dzielnicowy, ponieważ taką decyzję podjęli radni. W zeszłym roku na każdą z dzielnic była przeznaczona kwota 50 tys. zł, na rok 2018 budżet na poszczególne dzielnice wynosi 60 tys. zł. Na wszystkie siedem dzielnic miasto przekazuje 420 tys. zł – poinformował burmistrz Tadeusz Pióro.

Frekwencja – 15,3 proc. – podczas głosowania na projekty zgłoszone w Budżecie Obywatelskim nie była może nadmiernie wysoka (choć nieco wyższa niż w ubiegłym roku), zważywszy na liczbę punktów, w których można było głosować, oraz opcję internetową, ale wystarczająca, by poszczególne projekty zostały zgłoszone do realizacji, ponieważ w każdej dzielnicy został przekroczony wymagany próg procentowy (5 proc.). Głosowano na 22 zadania (w ubiegłym roku na 19 zadań). Oddano 4204 głosy; tradycyjnie, „na papierze” oddano 4012 głosów, natomiast tylko 192 głosy wpłynęły drogą elektroniczną.

Projekty, które zyskały aprobatę mieszkańców:

  1. Dzielnica Błonie – oddano 351 ważnych głosów, frekwencja w dzielnicy wyniosła 6,92%. i była mniejsza od ubiegłorocznej o 2,32%; realizowany projekt to „Ratunek dla Twojego serca – automatyczny defibrylator zewnętrzny dla mieszkańców osiedla Błonie” (zagłosowały nań 144 osoby).
  2. Dzielnica Dąbrówka – oddano 816 ważnych głosów, frekwencja wyniosła 20,79% i była większa od ubiegłorocznej o 1,35% ; zwycięski projekt to „Wykonanie podłoża boiska do gry w piłkę oraz doposażenie placu zabaw w urządzenia do ćwiczeń na ul. Konopnickiej”
  3. Dzielnica Olchowce: oddano 680 ważnych głosów, frekwencja wyniosła: 24,55 % i była większa od ubiegłorocznej o 7,45% , najwięcej głosów oddano na projekt „Wykonanie dokumentacji budowy domu przedpogrzebowego oraz wykonanie I etapu inwestycji – budowa fundamentów”
  4. Dzielnica Posada – oddano 491 ważnych głosów, frekwencja wyniosła 8,03% i była mniejsza od ubiegłorocznej o 4,6% , głosowano na projekt „Rozbudowa Siłowni Plenerowej -Piramida Linowa TITAN”
  5. Dzielnica Śródmieście – oddano 327 ważnych głosów frekwencja wyniosła 5,26% i była mniejsza od ubiegłorocznej o 0,78% głosowano na zadanie „Żyj zdrowo-siłownia zewnętrzna”
  6. Dzielnica Wójtostwo – oddano 957 ważnych głosów, frekwencja wyniosła 7,85% i była większa od ubiegłorocznej o 1,28% . Projekt do realizacji to „Ekstremalnie bezpieczna wspinaczka – strefa otwarta mieszkańców dzielnicy Wójtostwo”
  7. Dzielnica Zatorze – oddano 563 ważne głosy, frekwencja wyniosła:33,86% i była większa od ubiegłorocznej o 19,16% ; wybrano projekt „Budowa kanalizacji deszczowej i położenie nawierzchni asfaltowej na ulicach: Zielna, Głowackiego, Kenara”.

    Zadania, które uzyskały największą ilość głosów zostaną wpisane do realizacji w przyszłorocznym budżecie Miasta.