Parkowanie na ulicy Żwirki i Wigury

Czytelnik zwrócił nam uwagę na sposób parkowania samochodów na ulicy Żwirki i Wigury. W niektóre dni użytkownicy drogi boją się o swoje bezpieczeństwo. Droga jest miejska a problem, jak nam powiedział radny Jan Wydrzyński, od czasu do czasu powraca. O bezpieczeństwo ruchu, na tym odcinku, powinna zatroszczyć się policja lub Straż Miejska. My dzisiaj sfotografowaliśmy, jak to wygląda w praktyce…