Minister Gliński o współprowadzeniu samorządowych instytucji kultury

Ministerstwo kultury będzie współprowadziło samorządowe instytucje kultury. „Wiele z nich ma problemy ze swoim funkcjonowaniem, problemy głównie bytowe, które uniemożliwiają im rozwój artystyczny, podnoszenie jakości oferty artystycznej, a także zapewnienie lepszych warunków pracy” – podkreślił wicepremier, minister kultury Piotr Gliński.

Więcej środków budżetowych na kulturę, powołanie nowych instytucji, rozbudowa sieci muzeów – są wśród dokonań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wymienianych w ramach podsumowania ostatnich dwóch lat.

Środki na kulturę przekroczyły próg 1,1 proc. budżetu państwa i wyniosły około 4 mld złotych. W ostatnich dwóch latach nastąpił wzrost nakładów na kulturę o ponad 20 proc. – podsumowuje resort kultury.
Wśród obszarów działań resortu minister kultury wymienił decyzję o współprowadzeniu samorządowych instytucji kultury. Zrealizowano już sześć takich współprowadzeń.

„Wiele z nich ma problemy ze swoim funkcjonowaniem, problemy głównie bytowe, które uniemożliwiają im rozwój artystyczny, podnoszenie jakości oferty artystycznej, a także zapewnienie lepszych warunków pracy dla pracowników, artystów, obsługi techniczno-administracyjnej” – podkreślał Piotr Gliński.

Samorządów dotyczy też Ogólnopolska Konferencja Kultury – przedsięwzięcie zaplanowane z myślą o rozpoznaniu i wcieleniu w życie potrzeb i zamierzeń polskich środowisk artystycznych. Jak podkreśla resort, do tej pory odbyło się pięć ogólnopolskich sympozjów tematycznych (muzyka, kultura ludowa, teatr, taniec, sztuki audiowizualne), obecnie trwają sympozja regionalne.

Efektem OKK stanie się nakreślenie ram polityki kulturalnej państwa i samorządów oraz wypracowanie optymalnych dla twórców rozwiązań, które znajdą odzwierciedlenie w nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Resort podkreślił też znaczenie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – uchwalonego przez Radę Ministrów programu na lata 2016-2020. Opracowany został w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych.

W ramach programu finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych uzyskują mniejsze miejscowości. Celem programu jest też bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

W ramach planów minister kultury wymienił też Program wieloletni Niepodległa i powołanie Biura Programu Niepodległa oraz przygotowanie dwóch konkursów grantowych: dla wojewodów oraz dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

Budżet programu to ponad 200 mln złotych. Biuro Programu Niepodległa uruchomiło programy dotacyjne, m.in. „Niepodległa” – skierowany do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Tylko w 2017 roku w ramach tego programu zrealizowanych zostanie ponad 150 wydarzeń/projektów, które zostaną dofinansowane na łączną kwotę 4 mln zł.

W jaki sposób w praktyce będzie realizowana zapowiedź ministra Glińskiego o współprowadzeniu samorządowych instytucji kultury i czy instytucje sanockie odczują ministerialną opiekę? Do tematu będziemy powracać co pewien czas.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP