Pracownicy PGNiG świętowali z okazji Barbórki

Na przełomie listopada i grudnia swoje święto obchodzą górnicy. Wprawdzie do kalendarzowej Barbórki jeszcze kilka dni, ale nie szkodzi – uroczystości, z pełną górniczą pompą, odbyły się 24 listopada w Sanockim Domu Kultury.

Najpierw odbyła się uroczysta msza święta w kościele Przemienienia Pańskiego, celebrowana przez proboszcza ks. dra Andrzeja Skibę. Następnie, ulicami miasta przemaszerowała reprezentacja sanockich górników wraz z pracowniczą orkiestrą dętą. Wśród gości, m.in. senator Alicja Zając, wicewojewoda Piotr Pilch, wicemarszałek Maria Kurowska, burmistrz Tadeusz Pióro, wicestarosta Wacław Krawczyk, wójt Anna Hałas, Wiesław Pisula, dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie oraz przedstawiciele służb mundurowych.

Święto w SDK zainaugurował dyrektor oddziału sanockiego PGNiG Kazimierz Nowak, który przypomniał zakres działalności i znaczenie sanockiego górnictwa gazowego i naftowego w Polsce. Dyrektor zwrócił uwagę na to, że od kilku lat sanocki oddział prowadzi politykę odmłodzenia kadry i zatrudniania specjalistów. W bieżącym roku, podkreślił Kazimierz Nowak, przyjęto do pracy 20 studentów i absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w ramach programu edukacyjnego PGNiG „GeoTalent”. Na przyszły rok planuje się przyjęcie kolejnych 15 absolwentów AGH i 5 po krośnieńskim technikum Zespołu Szkół nr 4, szkoły zwanej potocznie „Naftówką”. Dyrektor mówił też o programie optymalizacyjnym na lata 2017-2019 zakładającym usprawnienie działania poszczególnych rejonów wydobycia, a także likwidację trzech, nietentowanych złóż w Lipinkach, Turaszówce i Turzym Polu. Po wystąpieniu dyrektora oddziału głos zabrała Magdalena Zegarska, wiceprezes zarządu PGNiG, która przypomniała zebranym tradycję górniczą regionu sanockiego.

Ważnym element akademii barbórkowej było wręczenie odznaczeń, w tym nadanych przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Za sumienne wykonywanie obowiązków i długoletnią służbę Złotym Medalem uhonorowani zostali pracownicy sanockiego oddziału PGNiG – ośrodków rozlokowanych na Podkarpaciu oraz pracownicy innych kopalń w tym: Grażyna Ćwik, z ośrodka kopalń w Tarnowie, Wacław Głód z kopalni Lublin, Jerzy Krynicki z kopalni Rzeszów, Janusz Olearczyk, automatyk, Wacław Pelczar, elektromonter z ośrodka kopalń w Przemyślu, Jan Szydło z kopalni w Węglówce, Witold Wójcicki z kopalnia Pławowice. Szczególne wyróżnienie otrzymało również trzech pracowników oddziału sanockiego za długoletnią pracę i osiągnięcia, tzw. Honorową Szpadę Dozoru Górniczego. Przywilej ten otrzymywali górnicy, wywodzący się przeważnie ze stanu chłopa pańszczyźnianego w dowód uznania za długoletnia pracę. Zwyczaj ten datuje się od czasów Stanisława Staszica, który zapoczątkował tradycję honorowych szpad. Na uroczystościach sanockich szpadę z rąk dyrektora Kazimierza Nowaka otrzymali Edward Litwin, zastępca kierownika w Dziale Eksploatacji Gazu Ziemnego, Lesław Piątek zastępca dyrektora ds. Górniczych oraz Marek Wilkoławski, zastępca kierownika kopalni Pławowice. W trakcie akademii barbórkowej wręczono też inne odznaczenia, w tym tzw. branżowe.
Na koniec były życzenia i listy gratulacyjne, składane przez senator Alicję Zając, wicestarostę Wacława Krawczyka, burmistrza Tadeusza Pióro i wójt Annę Hałas.
Strażacy ze Strachociny otrzymali czek o wartości 20 tys. zł.

O wszystkim napiszemy dodatkowo w „Tygodniku Sanockim” w piątek za tydzień.
Tomek Majdosz