Medyczna Szkoła Policealna im. Anny Jenke ma 55 lat

Medyczna Szkoła Policealna im. Anny Jenke w Sanoku obchodziła w piątek 24 listopada jubileusz 55-lecia. Na uroczystość do auli Państwowej Szkoły Muzycznej przybyło wielu gości, wśród nich wicemarszałek Maria Kurowska, ks. prałat Andrzej Skiba, burmistrz Tadeusz Pióro.

Dyrektor Halina Połojko przypomniała historię szkoły i sylwetkę patronki, Anny Jenke. Tradycja i szkolny rytuał odgrywały podczas obchodów jubileuszowych bardzo ważną rolę, jednak nie tylko na historii skupiano się podczas piątkowych uroczystości – także współczesność i przyszłość placówki była tematem wielu wypowiedzi.

„Szkoła prowadzona wpisała się na trwałe w dzieje naszego miasta, jako jedna z najlepszych w Sanoku, a w całym regionie jako wiodąca placówka o tym profilu. Przez ławy szkolne przeszły pokolenia młodzieży, która dobrze i fachowo przygotowana, podejmowała następnie pracę w lokalnych jednostkach służby zdrowia, a także w kraju i za granicą, wszędzie spotykając się z podziwem i uznaniem” – mówił m.in. burmistrz Tadeusz Pióro.

Na relację z uroczystości zapraszamy w piątek do „Tygodnika Sanockiego”.