Otwarcie mostu w Dobrej

Mieszkańcy Dobrej nareszcie się doczekali, ich długa batalia o most znalazła szczęśliwy finał. W tym roku stary obiekt przeszedł gruntowną metamorfozę. Firma Intop, generalny wykonawca z Tarnobrzega, zabezpieczyła przed korozją wszystkie stalowe elementy obiektu, drewniany podkład zastąpiono płytami stalowymi o nawierzchni z żywic smołowo-epoksydowych, umocniono płytami betonowymi przestrzeń pod obiektem.

30 listopada, po odbiorze technicznym, oficjalnie oddano do użytku najdłuższy w powiecie sanockim most w Dobrej. Na uroczyste otwarcie przybyli Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki (ze środków PUW sfinansowano 80 procent inwestycji), następnie dr Piotr Uruski poseł na sejm RP, starosta Roman Konieczny i wicestarosta Wacław Krawczyk, radni z powiatu, wójt Anna Hałas, sołtys Dobrej Anna Dziurdziewicz, nadleśniczy Andrzej Dąbrowski z Nadleśnictwa Brzozów, przedstawiciel generalnego wykonawcy w osobie prezesa Grzegorza Bukały oraz Wojciech Naparło, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg i inspektor nadzoru Piotr Gaździk.

– Przejęliśmy most w bardzo złym stanie technicznym, o ograniczonej nośności, po którym z czasem strach było nawet chodzić. Ze względu bezpieczeństwa w ruchu drogowym musieliśmy działać błyskawicznie, dlatego staraliśmy się o środki finansowej m.in. u wojewody podkarpackiego, ponieważ starostwo nie dysponuje budżetem pozwalającym sfinansować tak dużą inwestycję – mówił starosta Roman Konieczny.

– To znamienne wydarzenie dla powiatu i gminy. Wspólnymi siłami udało się zrealizować niezwykle ważną inwestycję. Inwestycję, o którą zabiegali radni, władze samorządowe jak również mieszkańcy. Pamiętam wizytę dobrzan i sanockich radnych w Podkarpacki Urzędzie Wojewódzkim, którzy przyjechali prosić o pomoc w odnowieniu zniszczonego mostu. Dzięki przychylności ze strony rządu (środki z rezerwy specjalnej, dedykowane na usuwanie skutków klęsk żywiołowych) udało się pozyskać sporą kwotę. Dzisiaj mogę powiedzieć, że bliskie współdziałanie władz rządowych i samorządowych na każdym szczeblu, Lasów Państwowych i mieszkańców pozwala myśleć i sądzić, że most w Dobrej to symboliczny most łączący ludzi – mówiła podczas otwarcia wojewoda Ewa Leniart.

Głos zabrał również poseł dr Piotr Uruski.
– Najważniejsze w tej inwestycji mostowej to, to że udało się sprawnie i rzetelnie doprowadzić do finału budowę tak dużego i ważnego mostu. To rzeczywiście wynik współpracy wielu osób i instytucji.

Poświęcenia mostu dokonał ks. proboszcz Paweł Pelc z parafii w Mrzygłodzie pw. Rozesłania Apostołów.

Tomek Majdosz