Drogi z Polski do Ukrainy. Beneficjenci programu Polska – Białoruś Ukraina

Wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak przewodniczył we Lwowie posiedzeniu Komitetu Monitorującego programu Polska-Białoruś Ukraina w zabytkowym budynku lwowskiej opery. Przewodniczący delegacji ukraińskiej Mykhail Titarchuk, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju Gospodarczego i Handlu, podkreślił znaczenie programu dla rozwoju przygranicznych regionów Ukrainy i szczególne znaczenie wspólnej historii trzech narodów, jaką ucieleśnia miasto Lwów.

– Dzięki podjętym dziś decyzjom aktywnie wspieramy ułatwienie komunikacji pomiędzy Polską, Białorusią i Ukrainą. Wybraliśmy projekty, dzięki którym poprawi się jakość 220 km dróg a 15 przejść granicznych będzie lepiej wyposażone. Dzięki temu mieszkańcy obszarów przygranicznych będą mogli szybciej się przemieszczać i sprawniej przekraczać przejścia graniczne, a zaoszczędzony w ten sposób czas będą mogli przeznaczyć na rozwój i współpracę – podkreślił wiceminister Hamryszczak.

Wybrane we Lwowie, przez polsko-białorusko-ukraiński komitet, 31 projektów otrzyma łącznie blisko 56 mln euro dofinansowania: 18 z nich w ramach celu tematycznego Dostępność (35,5 mln euro dofinansowania), 13 projektów w ramach celu tematycznego Granice (20,3 mln euro dofinansowania).

– Rok intensywnej pracy kończymy dużym sukcesem i już przygotowujemy się do kolejnych wyzwań. Jeszcze w tym roku chcemy podpisać pierwsze umowy o dofinansowanie, a w pierwszym kwartale będziemy decydować o przyznaniu grantów dla projektów z dziedziny bezpieczeństwa, gdzie konkurencja jest największa. W 2018 r. czeka nas ostatni nabór, tym razem na małe projekty dotyczące wspólnego polsko-ukraińsko-białoruskiego dziedzictwa kulturowego i naturalnego – mówił wiceszef resortu rozwoju.

W kategorii „Granice” jednym z beneficjentów jest Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej. W kategorii „Dostępność” na liście zakwalifikowanych projektów znalazły się 4 podmioty z Podkarpacia: Powiat Przemyski, Powiat Bieszczadzki, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego i Podkarpacki Wojewódzki Zarząd Dróg w Rzeszowie. Na liście zakwalifikowanych projektów do realizacji (przez Podkarpacki Wojewódzki Zarząd Dróg w Rzeszowie):
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867:
odcinek od Baszni Górnej do Horyniec Zdroju
i drogi nr C142010 Starychi – Szklo

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867:
od Lubaczowa do Basznia Górna
i droga nr C142005 Szklo – Nowojawyczsk

Źródło: Departament Komunikacji
Ministerstwa Rozwoju