Perspektywy ogłosiły ranking: „ekonomik” i I LO najwyżej z sanockich szkół

Wśród 300 najlepszych techników w Polsce – według Perspektyw – znalazło się 18 szkół z Podkarpacia; najwyżej sklasyfikowano Technikum nr 5 w ZS Ponadgimnazjalnych w Krośnie. Jedyna szkoła z Sanoka to Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. Karola Adamieckiego, sklasyfikowane na 158 miejscu.

Wśród pierwszych 300 (klasyfikowano 500) najlepszych polskich liceów 12 to placówki z Podkarpacia.  Najwyżej, na 26. pozycji znajduje się LO im. Jana Pawła Sióstr Prezentek w Rzeszowie. I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Sanoku zostało sklasyfikowane na miejscu 200.