Gminy seniorom. MRPiPS ogłosi ponowny nabór wniosków w programie „Opieka 75 plus”

Do tej pory tylko 40 proc. małych gmin skorzystało z rządowego programu „Opieka 75 plus”. MRPiPS rozważa rozszerzenie programu na gminy powyżej 20 tys. mieszkańców. „Będzie kolejny nabór wniosków” – zapowiedziała wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska.

Program „Opieka 75 plus” zakłada, że w małych gminach ma być świadczone więcej godzin usług opiekuńczych dla tych seniorów, którzy już z nich korzystają. Zwiększyć się ma także krąg odbiorców takich usług dla osób samotnych i starszych w wieku powyżej 75. roku życia. Z danych wynika, że w około 17 proc. gmin w Polsce w ogóle nie są świadczone usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na program w pierwszej edycji przeznaczono ok. 57 mln zł. Resort rodziny, pracy i polityki społecznej szacował, że wsparciem z programu mogło być objętych 13,5 tys. seniorów. Jednak do tej pory z dofinansowania skorzystało stosunkowo niewiele samorządów – ok. 40 proc. gmin uprawnionych do programu.

„Chcemy jeszcze w tym tygodniu wystąpić do wojewodów z zapowiedzią, że ponownie ogłosimy nabór do projektów. Najpierw wyślemy pismo zapowiadające, żeby gminy mogły się przygotować, potem kolejny nabór wniosków” – zapowiedziała Elżbieta Bojanowska.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej rozważa, aby o pieniądze z programu mogły starać się także samorządy powyżej 20 tys. mieszkańców. „Do tej pory mogły z tego korzystać samorządy do 20 tys. mieszkańców. Myślimy o podwyższeniu tej granicy” – powiedziała Bojanowska.

Program „Opieka 75+” jest adresowany do małych gmin. Na wsparcie mogą liczyć jednak tylko te samorządy, które świadczą usługi opiekuńcze samodzielnie. Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone z jednej strony na zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych u osób, które już korzystają z takich usług lub korzystały z nich w ostatnim roku, a z drugiej – na dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które dotychczas ich nie otrzymywały.

Z roku na rok wzrasta liczba osób korzystających z usług opiekuńczych. W 2016 roku, w stosunku do roku poprzedniego w gminach wiejskich, miejskich oraz miejsko-wiejskich liczba osób, które korzystały z usług opiekuńczych, wzrosła o ok. 7 proc. W 2015 roku było to 88 096 osób, a rok później już 94 209 osób. Z danych resortu wynika, że w Polsce tylko 56 proc. gmin zatrudnia pracowników do realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP