Policja na Posadzie – konsultacje społeczne

Najpierw, we wtorek 24 kwietnia, na Wójtostwie, w piątek 27 kwietnia na Posadzie odbyły się konsultacje społeczne, podczas których spotykają się przedstawiciele Policji, radni dzielnicowi, radni miejscy, powiatowi, zarządy spółdzielni mieszkaniowych, mieszkańcy. Policja informuje o swojej pracy, mieszkańcy – o problemach. Radni słuchają. Wszystko po to, żebyśmy się czuli bezpieczniej i żyło nam się wygodniej.
I w tym wypadku – choć to może brzmi jak slogan, sloganem nie jest.

Policjant pierwszego kontaktu

Policjantem pierwszego kontaktu jest dzielnicowy. Na Posadzie tę funkcję pełni sierżant sztabowy Andrzej Małek. Punkt przyjęć dzielnicowego na Posadzie to Robotnicza 19, czynny w środę od godz. 17 do 19.

Podczas spotkania z mieszkańcami Posady policjanci prezentowali aplikację mobilną „Moja Komenda”, dzięki której bardzo sprawnie każdy może znaleźć kontakt do dzielnicowego. Trzeba ją tylko zainstalować w telefonie – mamy kontakt z dzielnicowym, który opiekuje się rejonem naszego zamieszkania na wyciągnięcie ręki.

W porównaniu z Wójtostwem

Podobno w porównaniu z Wójtostwem na Posadzie nie jest źle. Wskazują na to statystyki, ale – jak zauważył obecny na spotkaniu wiceburmistrz Stanisław Chęć – są to dzielnice nieporównywalne, chociażby ze względu na liczbę mieszkańców.

Co doskwiera Posadzie?

W okolicach sklepu, zwanego „Asem”, przy ulicy Lipińskiego spotykają się panowie, niestroniący od alkoholu. Dokuczliwe są szczególnie ślady po libacjach – brud, śmieci, rozbite butelki.

Przejście dla pieszych przy Gimnazjum nr 3 mogłoby zostać lepiej oznaczone, a teren przedszkola – żeby nie zniszczono znajdujących się tam przyrządów do zabaw – częściej wieczorami, a zwłaszcza w weekendy, patrolowany.

Mieszkańcy skarżyli się na hałas, jaki nocą wytwarzają urządzenia pracujące dla firmy Pass. Romowę na ten temat rozpoczął Kazimierz Węgrzyn, radny powiatu sanockiego, a kontynuowali przedstawiciele Rady Dzielnicy, informując o swoich inicjatywach, pomiarach poziomu hałasu, prowadzonych przez WIOŚ, które wykazały, że owszem, uciążliwości występują, ale wszystko dzieje się w granicach dopuszczalnych norm.

Mówiono o trudnej sytuacji zmotoryzowanych pacjentów przychodni przy ul. Lipińskiego: – Drzewa na wniosek Rady Dzielnicy wycięto, a potem się okazało, że o parkingu nie ma mowy – mówiła Bogusława Małek.

Policjanci przyznali, że są wzywani na ulicę Kołłątaja, znają problem, ale twierdzili również, że starają się pouczać osoby tam parkujące, a nie od razu karać je mandatami,

Parking obok przychodni jest priorytetem – z tym zgodzili się wszyscy.

Była mowa o bezpieczeństwie na ulicy Kościelnej i braku chodnika. Żeby chodnik mógł powstać, trzeba wykupić posesję przy ul. Koscielnej, a właściciel, jak dotąd, nie wyraża zgody, więc prace zostały wstrzymane.

Ograniczyć handel alkoholem?

Chociaż alkohol uczestnicy konsultacji społecznych uznali za istotny problem dla dzielnicy, to jednak nie było jednomyślności co do likwidacji punktów sprzedaży. Jeżeli ograniczenia, to te, które powinny obowiązywać, ale nie są przestrzegane: żeby sprzedawcy nie podawali alkoholu osobom nieletnim oraz nietrzeźwym. Komendant Stępień wykazał natomiast, że najlepszą formą radzenia sobie z nadużywaniem alkoholu jako plagą społeczną czy środowiskową są działania profilaktyczne.

Narkotyki

Dostępność do narkotyków jest większa, ale i wykrywalność przestępstw, związanych z handlem narkotykami wzrosła. Obecny na sali Maciej Drwięga, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zwrócił uwagę, że na Posadzie funkcjonują obok siebie dwie duże szkoły ponadgimnazjalne, że, być może kręcą się tam także osoby, zainteresowane sprzedażą narkotyków.

Policjanci słuchali uwag, robili notatki, opowiadali o swoich doświadczeniach w tej kwestii – w roku 2017 sanocka policja zabezpieczyła 1,5 kg marihuany. I tutaj również, podobnie jak w przypadku alkoholu, akcje profilaktyczne, kierowane zwłaszcza do rodziców, mogą okazać się najskuteczniejsze.

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Była tez mowa o policyjnej mapie zagrożeń bezpieczeństwa – policjanci zachęcali, by z niej korzystać, krok po kroku objaśniali zasady, tłumaczyli, na czym polega weryfikacja zgłoszeń i ile czasu na taką weryfikację potrzeba. Informowali, że na numery alarmowe należy zgłaszać sprawy pilne, gdzie konieczna jest natychmiastowa interwencja, natomiast mapa zagrożeń bezpieczeństwa jest narzędziem, które działa w określonym czasie, ale jest skuteczne, pozwala na przeanalizowanie problemu i wybór optymalnego sposobu jego rozwiązania.

Profilaktyka

O profilaktycznych akcjach sanockiej policji mówiła Izabela Rowińska-Ciępiel, współpracująca ze szkołami w mieście i powiecie, która w ubiegłym roku – wraz z koleżankami i kolegami z KPP – dała się poznać jako ta, która uczy maluchy przechodzić bezpiecznie przez jezdnię, młodzież i dorosłych zachęca do znakowania rowerów, organizuje pogadanki dla rodziców.

Udane spotkanie

Spotkanie w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Autosan (tzw. osiedlowym centrum kultury) trwało ponad dwie godziny, ale nikt się nie nudził. Pewnie dlatego, że poruszano sprawy ważne, a dzięki czujności moderującego spotkanie komendanta Andrzeja Stępnia, dyskusja była ukierunkoiwana merytorycznie i nikt po próżnicy – mówiąc kolokwialnie – języka nie strzępił.

Po Wójtostwie, Posadzie przyjdzie pewnie czas na spotkania w innych dzielnicach. Warto się na nie wybrać.

msw