Podsumowanie realizacji projektów UE w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku

5 czerwca w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku odbyło się spotkanie, które miało na celu podsumowanie realizacji projektów UE, a, dokładniej mówiąc: projektu „Modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w powiecie sanockim”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020, jak i również podsumowaniem ERASMUSA.

Do ZS2 zawitali goście z urzędu powiatowego, jak i również nauczyciele, uczniowie oraz trzydziestu nauczycieli z wymiany ERASMUS plus, z Rumunii, Łotwy, Turcji, Bułgarii i Czech. Całe spotkanie miało charakter międzynarodowy. Zadbano o gości z zagranicy, gdyż odbyło się w formie dwujęzycznej.

…więcej już niebawem w „Tygodniku Sanockim”.