Chen Wei An z Tajwanu oraz Diana Lee Chan Kyoung
z USA w „ekonomiku”

4 czerwca, w ramach międzynarodowego programu AISEC do ZS nr 1 w Sanoku zawitały dwie wolontariuszki zza granicy – Chen Wei An z Tajwanu oraz Diana Lee Chan Kyoung z USA, Arizona. Celem programu jest zapoznanie młodzieży z działalnością organizacji AISEC oraz szeroko pojętą tematyką zdrowia.

Wolontariuszki chętnie opowiadają o swoim środowisku rodzinnym i szkolnym, mówią o oczekiwaniach  i problemach ludzi młodych, o ścieżkach edukacji w swoich krajach, o presji kulturowej na rozwój młodej generacji szczególnie widocznej w Azji, o odmiennym rozumieniu jednostki w społeczeństwie azjatyckim i o tym, jak to się zmienia wraz z postępem globalizacji kultury. Podkreślają potrzebę szacunku międzyludzkiego jako podstawowego warunku pokoju i rozwoju społeczeństw.

Uczniowie z „ekonomika” chętnie angażują się w zajęciach z udziałem Chen Wei An i Diany Lee a jeszcze chętniej opowiadają gościom o naszym mieście, regionie i kraju.

Jak sami mówią: Lubimy być zaskakiwani innym spojrzeniem na świat. Wprawiła nas w zadziwienie stosowana  surowa dyscyplina w szkołach w Azji – zastosowanie wysokiej technologii przy jednoczesnym purytańskim wyposażeniu sal lekcyjnych – minimum wygody dla ucznia!!! W tajwańskich szkołach relacje uczeń- nauczyciel pozostają wciąż bardzo formalne. Rozmawiając z nauczycielem uczniowie trzymają się ścisłych reguł, przypominających reguły wojskowe!

Co do Stanów Zjednoczonych, uczniowie z „ekonomika” są pod wrażeniem narastających różnic między językiem angielskim-brytyjskim, którego uczymy się w szkole i angielskim-amerykańskim. Język amerykański bowiem, rozwija się niezależnie.

Materiały nadesłane ZS nr 1