PWSZ po raz czwarty „Uczelnią Liderów”!

28 czerwca 2018 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się uroczysta Gala VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów – 2018”. W trakcie uroczystości przedstawiciele uczelni z całej Polski odebrali certyfikaty i statuetki przyznane w uznaniu wysokiej jakości kształcenia oraz prowadzenia studiów zgodnie z potrzebami współczesnego rynku pracy.

Nagrodę w imieniu Pani Rektor dr Elżbiety Cipory, docent PWSZ odebrał pracownik Biura Karier, Promocji i Współpracy Wojciech Pajestka.
To już kolejne duże wyróżnienie dla uczelni w mijającym roku akademickim. Przypomnijmy, że wcześniej, na podstawie indywidualnych protokołów oceny, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu 78 stypendiów doktorantom i 645 stypendiów studentom. W tej grupie studenckiej znalazły się trzy studentki Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Dwie z nich – Ewa Bujalska i Amelia Piegdoń, to studentki naszej uczelni.

ŹRÓDŁO: PWSZ SANOK