Wysokość dodatku za wychowawstwo będzie w Karcie nauczyciela

Ministerstwo edukacji chce narzucić wysokość dodatku dla nauczycieli za wychowawstwo. W Karcie nauczyciela znajdzie się zapis o jego minimalnym poziomie.

Trwają negocjacje przedstawicieli resortu z nauczycielskimi związkami zawodowymi, które domagają się podwyżek wyższych, niż zaoferował rząd. Podczas ostatniego spotkania minister Anna Zalewska przystała na postulaty dotyczące dodatku za wychowawstwo.

„Minister Edukacji Narodowej potwierdziła potrzebę określenia w przepisach minimalnej stawki dodatku za wychowawstwo, co wymaga wcześniejszej zmiany ustawowej” – informuje Łukasz Trawiński z biura prasowego MEN. „W trakcie prac nad nowelizacją ustawy – Karta Nauczyciela, w związku z wprowadzaniem innych rozwiązań wzmacniających wynagrodzenie nauczycieli, będą szczegółowo analizowane kwestie dotyczące dodatku za wychowawstwo” – informuje.

Resort edukacji zwraca uwagę na duże rozbieżności w obecnych dodatkach za wychowawstwo. Jako przykład podaje szerokie widełki przyjęte w Łodzi, gdzie minimum tego dodatku to 38 zł, a maksimum 800 zł, oraz gminę Osiek w woj. pomorskim, gdzie nauczyciele otrzymują tylko 27 zł. Czytaj też: To samorząd. MEN: nauczyciele rozgoryczeni samorządowymi dodatkami

Na spotkaniu ze związkowcami minister Zalewska podkreśliła również konieczność jednoznacznego przyznania dodatku za wychowawstwo dla wszystkich nauczycieli przedszkoli. Do tej pory ta kwestia nie była precyzyjnie uregulowana.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP