Inauguracja IX Ogólnopolskiego Forum Przewodników Turystycznych „NATURAlnie LAS”

8 lutego w Centrum Sportowo-Dydaktycznym PWSZ w Sanoku zainaugurowano IX Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych.

Po powitaniu gości: burmistrza Tomasza Matuszewskiego, przewodniczącego Rady Miasta Andrzeja Romaniaka, wicestarostę Janusza Cecułę, rektor Elżbietę Ciporę, ks. Andrzeja Skibę, dyrektora MBL Jerzego Ginalskiego, wiceprezesa Zarządu Głównego PTTK Mariana Juraka, Adama Lenia z BPN, Józefa Szymbarę, ks. Piotra Bartnika, Swietłanę Koniuszewską, Adama Jakubowskiego prowadzący konferencję przewodnicy z Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka” Artur Kowalczyk i prezes Stanisław Sieradzki podziękowali sponsorom, przede wszystkim partnerowi strategicznemu, jakim dla IX Forum jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych i dyrektor Grażyna Zagrobelna.

 

Forum to ważne spotkanie, które gromadzi przewodników turystycznych z całej Polski. Jest tradycją, że co roku Forum ma swój przewodni temat. W tym roku jest to las z akcentem na misję leśnika i misję przewodnika.
Inauguracja IX Forum odbyła się w PWSZ w Sanoku. Kolejne dwa dni przewodnicy spędzą w Mucznem.

O inauguracji IX Forum napiszemy za tydzień w „Tygodniku Sanockim”. Niezwykle ciekawy wykład o historii bieszczadzkiego leśnictwa wygłosił rzecznik RDLP w Krośnie Edward Marszałek. Były takie momenty podczas wykładu Edwarda Marszałka, których nie odda język pisany…