Oddział ZUS w Jaśle współpracuje z Regionalną Izbą Gospodarczą w Sanoku

Współpraca w zakresie organizacji szkoleń i seminariów związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych – to główne zobowiązania podpisanego 20 lutego br. porozumienia pomiędzy ZUS a Regionalną Izbą Gospodarczą w Sanoku.

Współpraca jasielskiego Oddziału z Regionalną Izbą Gospodarczą w Sanoku trwa od lat. Razem z naszymi partnerami postanowiliśmy ją sformalizować – mówi Krystyna Domaradzka, Dyrektor Oddziału ZUS w Jaśle. – Wspieranie organizacji zrzeszających przedsiębiorców jest jednym z naszych priorytetów. W tym celu organizujemy szkolenia, spotkania, aby na bieżąco informować o zmianach w naszych przepisach. Obszarów do współpracy jest wiele i liczę na owocne efekty.

Porozumienia sygnowali Krystyna Domaradzka, Dyrektor Oddziału oraz Pan Bogusław Kmieć – wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku. W podpisaniu umowy o współpracy wzięli również udział Bogusław Połdiak, Dyrektor RIG, Jan Biega – członek zarządu RIG oraz Stanisław Sroka – kierownik Inspektoratu ZUS w Sanoku.

Cieszymy się z podpisanej umowy, ponieważ stawiamy na rozwój i poszerzanie naszej oferty szkoleniowej. Dzięki temu nasi członkowie będą mieli możliwość pogłębić swoją wiedzę m.in. na temat nowych rozwiązań dla przedsiębiorców wprowadzanych przez ZUS i wielu innych – podkreśla Bogusław Kmieć.

W ramach porozumienia ZUS i RIG będą współdziałać w zakresie przedsięwzięć informacyjno – promocyjnych dotyczących obszaru ubezpieczeń społecznych. Współpraca będzie obejmować m.in. organizację merytorycznych konsultacji, szkoleń, seminariów oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz przedsiębiorczości w lokalnych środowiskach poprzez budowanie i łączenie wiedzy z praktyką.