Szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego. W spotkaniu udział wzięła wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz.

Koncepcja zarządzania kryzysowego w Polsce opiera się na zasadzie prymatu układu terytorialnego, gdzie główny ciężar decyzji i odpowiedzialności spoczywa na władzy adekwatnie do stopnia podziału terytorialnego państwa, gdzie wystąpiła sytuacja kryzysowa. Również obowiązek podjęcia działań oraz przekazywania informacji spoczywa na tym organie, który pierwszy pozyskał informację o wystąpieniu zagrożenia. Dlatego kluczową kwestią pozostaje sprawne funkcjonowanie struktur zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach.

Szkolenie dedykowane było dla wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz starostów, czyli organów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na administrowanym terenie.

Głównym celem szkolenia było poznanie zasad funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie sytuacji pogodowych, w szczególności hydrologiczno-meteorologicznych, oraz interpretacji wydawanych komunikatów i ostrzeżeń. Ponadto omówione zostały kwestie związane z funkcjonowaniem zarządzania kryzysowego w wojewódzkie podkarpackim, w tym związane z odpowiedzialnością i podejmowaniem działań związanych z reagowaniem na zagrożenia.

mn