Jubileusz Złotych Godów w Sali Gobelinowej

Rocznica 50 lat wspólnego pożycia w związku małżeńskim to piękna rocznica. Zwyczajowo mówi się o niej „Złote gody”, i słusznie, ponieważ warta jest cennego kruszcu i to najwyższej próby. 2 kwietnia w Sali Gobelinowej kilkadziesiąt par odebrało z rąk burmistrza Tomasza Matuszewskiego, zastępcy burmistrza Grzegorza Korneckiego i przewodniczącego Rady Miasta Andrzeja Romaniaka gratulacje i honorowe odznaki. W uroczystości uczestniczyli także proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla ks. Andrzej Szkoła i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Wojciech Majka.

Założenie rodziny to zgoda na przyjęcie na siebie ogromnego zobowiązania i wielkiej odpowiedzialności. To nie tylko dzielenie obowiązków rodzicielskich. To decyzja, aby być wsparciem dla drugiej osoby w momentach trudnych, niekiedy dramatycznych – w chwilach załamania lub choroby. Być razem przez tak wiele lat, to dotrzymać słowa. Ludzie, którzy dotrzymują słowa godni są największego szacunku.

Podczas uroczystości w Sali Gobelinowej ksiądz Andrzej Szkoła przypomniał słowa przysięgi małżeńskiej i podkreślił, jak wielką wartością i przykładem dla innych jest wspólne życie i dochowanie złożonej obietnicy. Burmistrz Tomasz Matuszewski mówił o nieocenionej roli rodziny w przekazywaniu tradycji i najlepszych wzorców następnym pokoleniom. – Jestem zaszczycony, że mogę tę wspaniałą rocznicę razem z Państwem świętować, podziwiać Was i brać z Was przykład – powiedział burmistrz.

Andrzej Romaniak, składając gratulacje, życzył obchodzącym Złote Gody parom długich lat życia w w szczęściu i w zdrowiu.

Podczas uroczystości wystąpili uczniowie PSM im. Wandy Kossakowej, z którymi na co dzień pracuje Andrzej Smolik: Julia Benewiat, Julia Cybuch i Adam Fedak.

Fragment występu: KLIK

 

 

Jubilaci:

Bartko Zbigniew i Alicja
Boczulak Eugeniusz i Krystyna
Buczyński Mirosław i Krystyna
Budny Andrzej i Helena
Buśko Zdzisław i Aleksandra
Domaradzki Sylwester i Jadwiga
Dorociak Włodzimierz i Felicja
Drwięga January i Wanda
Jasiński Jan i Teresa
Jayko Janusz i Jadwiga
Keck Ryszard i Elżbieta
Kilarski Zbigniew i Maria
Kocyła Wiesław i Barbara
Komski Bogusław i Weronika
Kornecki Józef i Helena
Kozak Ireneusz i Maria
Kozłowski Józef i Teresa
Kucharski Adam i Wiktoria
Kucharyk Józef i Stanisława
Krystyński Eugeniusz i Janina
Kwolek Stanisław i Irena
Lągawa Władysław i Kazimiera
Łakus Ryszard i Maria
Malejki Marian i Jadwiga
Mateja Julian i Krystyna
Mroczek Władysław i Stanisława
Niżnik Edward i Irena
Osika Stanisław i Teresa
Pastuszczak Stanisław i Czesława
Pasztyła Wacław i Agnieszka
Pleśniarski Czesław i Janina
Pleśniarski Marian i Zofia
Przyboś Aleksander i Marianna
Rachwał Ludwik i Władysława
Rak Jerzy i Alicja
Roman Stanisław i Janina
Rozum Józef i Danuta
Ruchlewicz Bolesław i Janina
Rygliszyn Marian i Halina
Starościak Stanisław i Janina
Szałankiewicz Tadeusz i Urszula
Szczudlik Czesław i Barbara
Szmyd Stanisław i Bronisława
Szwajlik Bohdan i Krystyna
Tomza Zygmunt i Krystyna
Wajcowicz Eugeniusz i Barbara
Wanielista Tadeusz i Anna
Wanielista Stanisław i Teresa
Wituszyński Józef i Halina
Wojnarowski Roman i Józefa
Woźny Maria i Mieczysław
Zabłotny Władysław i Janina