Dlaczego czerwiec nie jest dobrym miesiącem do przejścia na emeryturę?

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Dlaczego czerwiec nie jest dobrym miesiącem do przejścia na emeryturę? Czerwiec to najmniej korzystny miesiąc do przejścia na emeryturę. Wszystko z powodu waloryzacji składek i kapitału początkowego.

Nie jest tajemnicą, że im dłużej pracujemy tym nasze świadczenie jest wyższe. Przyszli emeryci w większości już o tym wiedzą. Natomiast warto mieć również tę świadomość, że na wysokość naszej emerytury może mieć wpływ miesiąc, w którym przechodzimy na emeryturę. Niekorzystnym terminem dla przyszłych emerytów jest czerwiec. Spowodowane jest przepisami dotyczącymi waloryzacji składek i kapitału początkowego.

Są dwa rodzaje waloryzacji: roczna oraz kwartalna. Świadczeniobiorca, którego emerytura zostanie przyznana w okresie od lipca do maja ma prawo do waloryzacji rocznej i kwartalnych, natomiast osoba, która nabywa prawo do wypłaty świadczenia w czerwcu, jedynie do waloryzacji rocznej. Oznacza to, że takie świadczenie może być mniej korzystne.

Jednak w celu uzyskania wyjaśnień w swojej indywidualnej sprawie zapraszamy do skorzystania z porady u doradców emerytalnych, którzy są do dyspozycji w każdej placówce ZUS w godzinach pracy urzędu.

Dla emerytur przyznawanych na dotychczasowych zasadach (czyli tzw. „stare emerytury”) znaczenie ma miesiąc marzec, w którym zmienia się kwota bazowa.

Kiedy najlepiej mogę złożyć wniosek o emeryturę? Czy to musi być w miesiącu osiągnięcia wieku emerytalnego czy może być później? Co dają mi kolejne miesiące pracy?

Na te i inne pytania – dot. emerytur – odpowiadać będą eksperci jasielskiego Oddziału ZUS podczas specjalnego dyżuru telefonicznego:

Termin: 14.06.2019 r.

Godz. 10.00-12.00

Nr tel. 13 44 379 17