Komunikat w sprawie Centrum Rehabilitacji i Sportu

W związku z nawalnymi opadami deszczu 13 lipca w Sanoku, podczas których w bardzo krótkim czasie przybyła znaczna ilość wody, z niewiadomych na tę chwilę powodów doszło do zalania pomieszczeń technicznych tzw. podbasenia na terenie Centrum Rehabilitacji i Sportu. Zalane zostały również parkingi i drogi wokół Areny Sanok, co spowodowało konieczność zamknięcia obiektu i okresowego wyłączenia go z użytkowania.

Została powołana komisja, która ustali przyczyny zaistniałego stanu rzeczy. Tomasz Lasyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zapewnia, że po rozwiązaniu problemu i przywróceniu stanu umożliwiającego bezpieczne korzystanie z obiektu przez mieszkańców Sanoka, basen zostanie  udostępniony.

W tym miejscu dziękujemy Powiatowej i Ochotniczej Straży Pożarnej przy wsparciu SPGK i pracowników MOSiR  za szybką i efektywną akcję, bez której zaistniały problem przybrałby znacznie większe rozmiary.

 

Komunikat UM Sanok