Zwycięstwo uczniów sanockiej szkoły muzycznej w konkursie z okazji Roku Moniuszkowskiego

Uczennice Państwowej Szkoły muzyczej II st w Sanoku Sylwia Szuba i Grażyna Bareła zostały laureatkami głównych nagród w konkursie moniuszkowskim w Rzeszowie.

Dn. 18 października b.r. w Zespole Szkół Muzycznych nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie odbył się Konkurs wiedzy o życiu, twórczości, działalności społecznej i kulturotwórczej Stanisława Moniuszki. Konkurs zainicjowany był przez rzeszowską szkołę w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Moniuszko 2019 – Promesa w 200-lecie urodzin kompozytora. Celem była popularyzacja wśród uczniów wiedzy o Stanisławie Moniuszce oraz znajomości jego dzieł. Konkurs składał się z dwóch etapów: I szkolnego i II głównego w Rzeszowie.
Do II etapu zakwalifikowano 27 uczniów ze szkół muzycznych z regionów południowo-wschodniej Polski w tym 5 uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej II st w Sanoku: Sylwię i Monikę Szuba, Alę Jarosz, Grażynę Bareła i Filipa Baracza. Cała piątka pisała skomplikowany test pisemny i foniczny.
Jury przyznało 3 główne nagrody. Konkurs wygrała uczennica V klasy Państwowej Szkoły Muzycznej II st w Sanoku Sylwia Szuba, zajmując I miejsce, a jej koleżanka Grażyna Bareła – także uczennica tej klasy – III miejsce. Wyróżnienia otrzymali także: tegoroczny dyplomant Filip Baracz ( czwarty w punktacji) oraz Monika Szuba (siódma) z klasy II PSM II st.
Ponadto wymieniona czwórka – obie laureatki oraz Filip i Monika zaproszeni zostali do ścisłego finału – interaktywnego turnieju w formie „Familiady”. Liczyła się w nim znajomość tematu ale też refleks i łut szczęścia. Wygrała drużyna naszych dziewcząt przeciw drużynie, w której znalazł się ich kolega Filip. Laureatom a potem dodatkowo zwycięzcom turnieju przyznano nagrody pieniężne.

Wiedza młodych „moniuszkowców” jest naprawdę imponująca. Musieli zapoznać się z wieloma pozycjami wydawniczymi, w tym pełnymi monografiami n/t kompozytora oraz poznać ogromną część jego spuścizny w formie nagrań oraz partytur.
Trzeba pamiętać że Moniuszko komponował świetne opery ale także kantaty, dzieła religijne, utwory fortepianowe, orkiestrowe, kwartety smyczkowe oraz pieśni – w sumie uczestników konkursu obowiązywała znajomość kilkudziesięciu obszernych dzieł, które z powodzeniem rozpoznawali najczęściej po kilku sekundach nagrania. W przygotowaniach do konkursu uczniów wspierali nauczyciele sanockiej PSM : Maciej Harna, Barbara Garczyńska oraz Stefan Olbert.

na zdjęciu od prawej: Sylwia Szuba – zwycięzczyni konkursu(I nagroda), Grażyna Bareła( III nagroda), Monika Szuba ( wyróżnienie). /fot. M.Harna/