Pogrzeb major Danuty Przystasz

8 listopada na Cmentarzu Centralnym w Sanoku odbyły się uroczystości pogrzebowe major Danuty Przystasz, uczestniczki Powstania Warszawskiego, więźnia politycznego, damy Orderu Virtuti Militari, Honorowej Obywatelki Sanoka.

Po mszy świętej, celebrowanej przez ks. dr. Andrzeja Skibę, Danuta Przystasz spoczęła w rodzinnym grobowcu na cmentarzu przy ul. Rymanowskiej. Podczas ceremonii ostatniego pożegnania harcmistrz Krystyna Chowaniec mówiła o swojej przyjaźni z Danutą Przystasz, o ogromnym zaangażowaniu Zmarłej w pracę z młodzieżą:
– Odbyłyśmy w ostatnich latach wiele spotkań, także w warszawskim mieszkaniu Danusi. Miała wielki sentyment dla harcerzy, mówiła, że harcerze uratowali jej życie podczas Powstania. Dziś harcerze towarzyszą Jej w ostatniej drodze.
– Na wieczną wartę odchodzą Polacy z pokolenia Kolumbów – mówił podczas ceremonii pogrzebowej burmistrz Tomasz Matuszewski. – Są to ludzie, urodzeni w roku 1920, którzy dorastali, gdy wybuchła II wojna światowa, i którym ta wojna oraz powojenne lata stalinowskiego reżimu zagarnęły młodość.

Danuta Przystasz urodziła się w roku 1920, była absolwentką Żeńskiego Gimnazjum imienia Emilii Plater w Sanoku. Wojenne losy zaprowadziły ją na barykady powstańcze Warszawy. Jeden z jej braci zginął w Katyniu, drugi po wojnie – podobnie jak Danuta – był więźniem politycznym. Dzisiaj często mówimy o patriotyzmie. Pokolenie Danuty Przystasz wiedziało, co naprawdę znaczy patriotyzm, na którego szali stawia się życie – własne i najbliższych. Lekcję patriotyzmu Danuta Przystasz odrobiła celująco. Odznaczona Orderem Virtuti Militari odchodzi na wieczną wartę po długim, niełatwym, ale godnym życiu. Żegnamy dziś Panią Danutę – odważną Polkę i wybitną sanoczankę, Honorową Obywatelkę naszego miasta – i pozostajemy z pamięcią o niej, o jej biografii, o jej odwadze. I tę pamięć będziemy pielęgnować tak, aby wybory życiowe i uczynki Danuty Przystasz były drogowskazem dla wielu pokoleń sanoczan.

Nie żyje Danuta Przystasz – Honorowa Obywatelka Sanoka