Czwarte posiedzenie Rady Młodzieży

Czwarte posiedzenie Rady Młodzieży

5 lutego 2020 roku obyło się czwarte posiedzenie Rady Młodzieży. Gośćmi Rady Młodziezy byli wiceburmistrzowie Artur Kondrat oraz Grzegorz Kornecki.

Przewodniczący Grzegorz Nogaj złożył sprawozdanie z działalnosci miedzy sesjami. Takie sprawozdania złożyli również powołane komisje i zespoły. 

 

Czwarte posiedzenie Rady Młodzieży

Podczas sesji dpowiednio przemawiali zaproszeni goście między innymi: przedstawiciel „TG Sokół”, przedstawiciele „UKS Spartanie” oraz „harcerze ZHP Ziemi Sanockiej” . Przedstawili swoją historię, obecne działania oraz osiągnięcia.

W wolnych wnioskach i zapytaniach padło wiele konkretnych inicjatyw – działania związane z wolontariatem.  Tomasz Sroka, który dowodzi grupie wolontariuszy przy LO1, przedstawił  koncepcję organizacji Forum Naukowego.

Młodzi radni pochylili się nad przygotowaniem dwóch ankiet dla szkół. Ankieta dotyczy zapotrzebowania na zajęcia pozalekcyjne oraz zawiera pytania do młodych mieszkańców Sanoka co według nich brakuje w mieście. Radni proponowali również przygotowanie razem z harcerzami gier terenowych np. w 30 rocznicę wyborów samorządowych.