Dezynfekcja przystanków

Dezynfekcja przystanków i wiat. Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej dezynfekuje przystanki na terenie miasta. Stale dezynfekowane są również miejskie autobusy.

 

Należy pamiętać, by podczas oczekiwania na przystanku należy zachować odległość 1,5 – 2 m. W autobusach tylko co drugie miejsce w autobusie może być zajęte. W przypadku większej liczby pasażerów, podstawiany zostaje drugi autobus.

Jeżeli mamy oznaki choroby – kaszel, katar – zostańmy w domu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką i jak najszybciej wyrzucić ją do kosza, po czym umyć ręce. Aby uchronić się przed zakażeniem, trzeba też dbać o odporność, kondycję fizyczną, wysypiać się i racjonalnie odżywiać.