MEN: szkoły przedszkola, żłobki pozostają zamknięte – do 24 maja

– Warunki epidemiologiczne nie pozwalają na odwieszenie działalności szkół, żłobków i przedszkoli; odwieszenie odsuwamy do 24 maja – poinformował minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Rozważane jest uruchomienie w części placówek działalności opiekuńczej.

Podano terminy szkolnych egzaminów: matur, ósmoklasistów i zawodowych.

Po piątkowym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odbyła się wspólna konferencja prasowa ministrów: zdrowia Łukasza Szumowskiego, edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego oraz nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka.

Piontkowski zaznaczył, że uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej. Zaznaczył jednocześnie, że za kilka dni rząd poda informacje, czy „będzie możliwość w części tych placówek prowadzenia jakiejś formy działalności opiekuńczej”.

MEN: szkoły przedszkola, żłobki pozostają zamknięte - do 24 majaEgzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca i potrwają do 29 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych. Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

Minister wyraził nadzieję, że sytuacja epidemii pozwoli przeprowadzać zaplanowane egzaminy przy zachowaniu rygorów bezpieczeństwa.

W związku nowymi terminami egzaminów maturalnych modyfikacji ulegnie proces rekrutacji do szkół wyższych . Tak jak w przypadku placówek oświatowych, działalność uczelni wyższych pod względem prowadzenia zajęć dydaktycznych, będzie zawieszona do 24 maja. W związku z nowymi terminami egzaminów maturalnych modyfikacji ulegnie proces rekrutacji do szkół wyższych. Podtrzymana jest zasada, że matury są wyznacznikiem jakościowym w rekrutacji na studia.

Źródło: MEN