Będą mieszkania w Sanoku!

 

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta Sanoka radni przyjęli wniosek burmistrza Tomasza Matuszewskiego dotyczący utworzenia spółki, która będzie budować mieszkania w budownictwie wielorodzinnym – Sanockiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Mieszkania powstaną m.in. na terenie położonym przy ul. Konarskiego.

– O polityce mieszkaniowej Sanoka wymownie świadczą statystyki. Są bezlitosne – mówił burmistrz Tomasz Matuszewski. – Wystarczy porównać, co w ostatnich latach działo się w miastach średniej wielkości na terenie województwa podkarpackiego. Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg wyprzedziły nas znacząco. Sanoczanie potrzebują mieszkań, podczas każdego dyżuru przekonuję się o tym.  Tymczasem społeczne budownictwo mieszkaniowe w Sanoku nie jest realizowane od dłuższego już czasu. Ostatnia inwestycja rozpoczęta w 2004 r. dotyczyła budynku wielorodzinnego przy ul. Topolowej w dzielnicy Posada.

Dlaczego TBS, a nie spółka komunalna?

Lokale mieszkalne stanowiące własność gminy lub spółek komunalnych tworzą mieszkaniowy zasób gminy. Przeprowadzenie zatem inwestycji przez spółkę komunalną niemającą statusu tbsu narzuca automatycznie zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Wyjątek w tym zakresie dotyczy lokali mieszkalnych stanowiących własność towarzystw budownictwa społecznego – nie stanowią one mieszkaniowego zasobu gminy.

Art. 31 ust. 1 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego stanowi, że kryteria i tryb przeznaczania mieszkań dla konkretnych najemców określa umowa spółki albo statut towarzystwa. W świetle tych zapisów Rada Miasta Sanoka dla lokali wybudowanych w ramach społecznego budownictwa społecznego może przyjąć odrębne zasady przyznawania mieszkań dla konkretnych najemców.

W konsekwencji utworzony TBS może:

·   realizować inwestycje w ramach rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa poprzez zwiększanie gminnego zasobu mieszkaniowego  służącego zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach,

·  realizować inwestycje mieszkaniowe z zakresu społecznego budownictwa czynszowego umożliwiające dostęp do lokali mieszkalnych na zasadach nierynkowych na podstawie kryteriów określonych przez Radę Miasta Sanoka.

– Opracowane zasady mogłyby określić ofertę mieszkaniową preferującą, na przykład,  absolwentów uczelni czy szkół zawodowych. Spółka komunalna ma ograniczone pole działania. TBS natomiast jest inicjatywą prorozwojową, uwzględniająca różne potrzeby mieszkańców. W dzisiejszych czasach to najlepsze rozwiązanie. Ten pogląd podziela wielu mieszkańców, z którymi w sprawie braku mieszkań rozmawiam podczas dyżurów – uzasadniał złożenie projektu uchwały burmistrz Matuszewski.

Głosowanie było poprzedzone dyskusją – radni zastanawiali się nad lokalizacją terenów, przeznaczonych pod budownictwo społeczne, pytali o narzędzia kontroli i nadzoru Rady Miasta nad nowo utworzoną spółką. Burmistrz zapewnił, że takie narzędzia są i Rada będzie z nich korzystać.

O wniosku burmistrza i zasadach funkcjonowania tbs-u piszemy w jutrzejszym (piątek 29 maja) wydaniu „Tygodnika Sanockiego”.