Miasto Sanok rozpoczęło realizację projektu pn. „Aktywni na Szlaku Ikon – rowerem z Sanoka do Humennego”

Jest on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 realizowany przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska. Stanowi on kontynuację projektu pn. „Szlakiem Ikon z Sanoka do Humennego”.

– Chcemy zwiększyć zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży turystyką rowerową i aktywnym spędzaniem wolnego czasu na świeżym powietrzu – tak realizację projektu uzasadnia burmistrz Tomasz Matuszewski. W ramach projektu powstanie miniskatepark z torem pumptrack i minirampą. Projekt przewiduje również organizację jednodniowej plenerowej imprezy sportowej z wykorzystaniem infrastruktury, która powstanie przy ul. Mickiewicza. „Chcielibyśmy, aby do końca wakacji powstała infrastruktura sportowa i by młodzież mogła jak najszybciej korzystać z urządzeń, jednak będzie to zależało w głównej mierze od rozwoju sytuacji epidemicznej i partnerów projektu” podsumowuje burmistrz. W ramach promocji zostaną rozdystrybuowane foldery informacyjne o szlaku ikon i szlakiem wojaka Szwejka przetłumaczone na pięć języków. O szczegółowych zadaniach i założeniach projektu rozmawiano dziś w Urzędzie Miasta Sanoka z koordynatorami projektu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.