W rocznicę straszliwej masakry

 

10.06 bieżącego roku, w święto Wojsk Ochrony Pogranicza – w nawiązaniu do straszliwej i nieludzkiej masakry na żołnierzach Wojsk Ochrony Pogranicza, Służby Ochrony Kolei i Milicji – popełnionej przez bandy Ukraińskiej Powstańczej Armii w Jasielu 20.03.1946 odbyły się obchody poświęcone temu wydarzeniu.

Mimo że skromniejsze niż w poprzednich latach, w tegorocznych obchodach wzięły delegacje Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Sanoku oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej z Rzeszowa i Sanoka.

Delegacje złożyły wieńce i zapaliły znicze na cokole pomnika upamiętniającego te tragiczne wydarzenia. Zasmucającym był fakt, że szereg instytucji państwowych i publicznych „jakby” zapomniał o tych obchodach, mimo że powołują się w swoich rodowodach na powstanie w tym właśnie okresie czasu.

Ogromna większość poległych wówczas żołnierzy służących w Wojsku Ochrony Pogranicza pochodziła z terenów obecnej Wielkopolski, a na kanwie tych wydarzeń nakręcono m.in. film „Ogniomistrz Kaleń”.

Symboliczne znicze zapalono również pod pomnikiem Kurierów Beskidzkich oraz kwaterze Żołnierzy Armii Czerwonej poległych podczas działań II Wojny Światowej.

materiały nadesłane