Uroczystości liturgiczne w Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Parafii Prawosławnej

 

Uroczystości liturgiczne w Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Parafii PrawosławnejParafia Prawosławna w Sanoku liczy około 120 osób. Ostatnia niedziela (27 września) dla parafian była szczególna. W cerkwi pw. św. Trójcy w Sanoku uroczyście obchodzono  Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego.

Uroczystość  celebrował  Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paisjusz. Władykę u wejścia do cerkwi przywitały dzieci, Rada Parafialna, burmistrz miasta Sanoka Tomasz Matuszewski oraz proboszcz ks. mitrat Jan Antonowicz.

Podczas liturgii arcybiskupowi Paisjuszowi asystowało duchowieństwo Dekanatu Sanockiego, a także ks. mitrat Roman Dubec z Gorlic, ks. prot. Władysław Masajło z Białegostoku, ks. Jan Artim ze Słowacji oraz ks. protodiakon Antoni Jary.

Uroczystości liturgiczne w Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Parafii PrawosławnejPo Ewangelii ze słowem homilii do wiernych zwrócił się władyka. Arcypasterz podkreślał rolę chrześcijańskiego niesienia krzyża, na podstawie historii tutejszej diecezji, wzywając do życia w prawdzie, miłości, wierze i nadziei, a nie w grzechu i złudnych obietnicach tego świata.

 

Uroczystości liturgiczne w Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Parafii PrawosławnejCała uroczystość miała piękną oprawę muzyczną, którą przygotował chór Irmos pod batutą Marianny Jarej. Chór istnieje od 1992 roku, a jego skład wciąż się zmienia. Spowodowane to jest migracją osób, które np. wyjeżdżają na studia lub zmieniają miejsce zamieszkania z innych powodów.

 

Po zakończeniu uroczystości, głos zabrał przewodniczący zarządu głównego stowarzyszenia Bractwa św. Cyryla i Metodego, Archont Wielki Cerkwi Chrystusowej Bazyli Piwnik , który wręczył  Jego Ekscelencji władyce Paisjuszowi  Złoty Order św.Braci  Sołuńskich, natomiast ks. mitratowi Antonowiczowi proboszczowi sanockiej parafii, Michałowi Gocko – przewodniczącemu Koła terenowego w Sanoku Św. Cyryla i Metodego, oraz sekretarzowi Bractwa Mariannie Jarej przyznano srebrne Ordery św. Braci Sołuńskich.

Podczas Liturgii obecni byli przedstawiciele Miasta Sanoka.  Burmistrz  – Tomasz Matuszewski, wiceburmistrzowie: Grzegorz Kornecki i Artur Kondrad, sekretarz miasta – Bogdan Struś.

Uroczystości liturgiczne w Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Parafii Prawosławnej–  Biskup otrzymał ode mnie statuetkę Grzegorza, na pamiątkę z Sanoka, który jest  osadzonym w wielokulturowości – otwartym miastem. Zależy mi na tym, żebyśmy nadal w atmosferze wzajemnego szacunku, zrozumienia i poszanowania dla swoich tradycji, kontynuowali współpracę – skomentował uroczystość burmistrz Tomasz Matuszewski.

Arcybiskup, dziękując w imieniu nagrodzonych i własnym, życzył władzom samorządowym i mieszkańcom Sanoka oraz Bractwu Św. Św. Cyryla i Metodego, aby Pan Bóg ochraniał ich siłą Życiodajnego Krzyża od wszelkiego zła.

Jako ostatni zabrał głos proboszcz ks. mitrat Jan Antonowicz, który wyraził przede wszystkim władyce, władzom samorządowym, Wielkiemu Archontowi jak i wszystkim wiernym słowa wdzięczności za przybycie na święto i wspólną modlitwę.

Całą uroczystość nagrywała TVP 3. Emisja jest zaplanowana na niedzielę 4 października o godzinie 7.00 na kanale TVP Kultura.