Harmonogram odbioru odpadów 2021

Harmonogram odbioru odpadów 2021

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2021 r. z nieruchomości jednorodzinnych z terenu miasta Sanoka. Przypominamy o obowiązku segregowania wszystkich odpadów komunalnych.

W Sanoku jest to podział na 6 frakcji: pojemnik/worek niebieski (papier i tektura), pojemnik/worek żółty (metale i tworzywa sztuczne); pojemnik/worek zielony (szkło kolorowe); pojemnik/worek biały (szkło bezbarwne); pojemnik/worek brązowy (bioodpady); pojemnik/worek na pozostałe odpady komunalne.

Zgodnie z podjętą uchwałą XXXVII/292/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sanoka”, uwzględniwszy wnioski mieszkańców i zarządców nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, zwiększy się częstotliwość odbioru bioodpadów pochodzenia kuchennego do dwóch razy w tygodniu, natomiast odbioru szkła kolorowego i bezbarwnego do dwóch razy w miesiącu.

Odpady pozostałe po segregacji będą odbierane 3 razy w tygodniu, papier, metale i tworzywa sztuczne 4 razy w miesiącu.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (tj. zakłady produkcyjne i usługowe, sklepy, instytucje kultury i oświaty, szkoły, wszystkie placówki szkolno-wychowawcze, placówki ochrony zdrowia, zarządcy ogrodów działkowych i cmentarzy, biura itp.) w celu zapewnienia od dnia 1 stycznia 2021 r. odbioru odpadów komunalnych ze swoich nieruchomości zobowiązani są do zawarcia indywidualnych umów na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej.

Od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowy rachunek bieżący Gminy Miasta Sanoka nr  74 1240 1792 1111 0011 0319 6203 obsługiwany przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Zmianie uległy również numery rachunków bankowych dotyczących opłat za: podatki lokalne:  98 1240 1792 1111 0011 0319 6450
odpady komunalne: 08 1240 1792 1111 0011 0319 8555

Może zainteresuje cię:

Segregacja śmieci w małym mieszkaniu

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj