Będą tanie mieszkania! Już mamy na nie 3 000 000 złotych

„Obiecałem w kampanii wyborczej budowę tanich mieszkań i dziś mogę powiedzieć, że tę obietnicę spełnię” – powiedział burmistrz Tomasz Matuszewski po spotkaniu w Przemyślu, w którym uczestniczyli m.in. Jarosław Gowin wicepremier i minister rozwoju, Anna Kornecka wiceminister rozwoju ds. budownictwa i Michał Sroka wiceprezes Krajowego Zasobu Nieruchomości. Sanok jako drugi na Podkarpaciu – po Stalowej Woli – otrzymał 3 mln złotych na realizację planów budowy mieszkań dostępnych dla ludzi młodych i średniozamożnych.

Już w maju 2020 radni miejscy na wniosek burmistrza Tomasza Matuszewskiego jednogłośnie opowiedzieli się za utworzeniem sanockiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Zainteresowanie budownictwem społecznym samorządu Sanoka wpisało się w rządowe plany wsparcia budownictwa mieszkaniowego. Potem wszystko potoczyło się bardzo szybko: odbyły się spotkania burmistrza z przedstawicielami Krajowego Zasobu Nieruchomości, wskazanie terenów pod budownictwo wielorodzinne, ekspertyzy geologiczne, pozwolenia na budowę.

Tymczasem w rządowych planach pojawiły się SIM-y (Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe). Ich założenie wyjaśniał w wypowiedziach prasowych wicepremier Jarosław Gowin: gmina inwestuje w budowę mieszkań przez SIM-y, a państwo zapewnia środki na inwestycje. Po pierwsze, bezzwrotne 3 mln zł na stworzenie SIM-u. Po drugie, bezzwrotny grant z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 35 proc. kosztów inwestycji. Po trzecie bezzwrotne 10 proc. kosztów inwestycji finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Sanok natychmiast podjął inicjatywę.

– Dzięki sprawnemu działaniu i podjęciu 10 lutego br. w trybie pilności przez radnych uchwał ws. wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu i złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w spółce, dziś z rąk wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina odebrałem decyzję o przyznaniu 3 000 000 zł na rozwój mieszkalnictwa w Sanoku –  poinformował burmistrz Tomasz Matuszewski. – W takich sprawach mógłbym jeździć do Przemyśla co tydzień –dodał.

W Sanoku od ponad dwudziestu lat nie budowano mieszkań komunalnych. Kolejka oczekujących na własne M jest bardzo długa. –  Dziękuję wszystkim, którzy wspierali moje działania, angażując się w plany budowy bloków wielorodzinnych w Sanoku. Mam nadzieję, że już niedługo ruszy ta, od tak dawna oczekiwana przez mieszkańców, inwestycja i plac przy ul. Konarskiego stanie się placem budowy – powiedział burmistrz.