3,2,1…START! Ruszyła rekrutacja w Uczelni Państwowej w Sanoku

Szukasz miejsca, które przygotuje cię do podjęcia pracy zawodowej zgodnej z ukończonym kierunkiem studiów? Chcesz rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności, a jednocześnie zdobywać wiedzę, którą wykorzystasz w praktyce? Studiuj w Sanoku.
Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku jest publiczną uczelnią zawodową, kształcącą na studiach pierwszego i drugiego stopnia (licencjackich, inżynierskich i magisterskich), jednolitych studiach magisterskich wyłącznie o profilu praktycznym oraz na studiach podyplomowych.

Podstawowym zadaniem Uczelni jest solidne przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy zawodowej zgodnej z ukończonym kierunkiem studiów poprzez wyposażenie go we właściwe kompetencje zawodowe. Uczelnia dostosowuje ofertę kształcenia do potrzeb rynku, a także oczekiwań kandydatów na studia, dla których ważne jest, co będą robić po ukończeniu nauki i na jakie zarobki będą mogli liczyć. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, UP Sanok proponuje nowatorskie podejście do kształcenia. Uczelnia wychodzi z założenia, że ma być praktycznie, z możliwością podjęcia pracy zaraz po ukończeniu studiów lub wręcz pracy podczas studiów.
Dlaczego warto wybrać studia w Uczelnia Państwowej w Sanoku
• kadra – to tzw. osoby z branży, które kształcą przede wszystkim praktycznie, na uczelni spotkasz wykładowców z Krakowa, Lublina, Częstochowy i Rzeszowa, zatem nauczysz się tego samego co studenci z większych ośrodków,
• oferta edukacyjna – która jest cyklicznie modyfikowana i dostosowywana do potrzeb rynku pracy, nie tylko lokalnego,
• nowatorski system nauki dla pracujących – umożliwia podjęcie bezpłatnych studiów w trybie 26+, co oznacza dostosowaną formę zajęć do osób pracujących (bez ograniczeń wieku),
• współpraca z pracodawcami – uczelnia daje możliwość praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy poprzez organizowanie praktyk, staży, wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach, firmach, ośrodkach naukowo-badawczych, kulturalnych,
• przyjazna uczelnia – tak mówią o UP Sanok studenci i absolwenci, podkreślając, że trudno znaleźć drugą taką uczelnię, w której dostęp studentów do kadry byłby równie szybki i prosty,
• wspieranie zainteresowań – na uczelni funkcjonują różnego typu koła naukowe i koła zainteresowań, a także samorząd studencki, który aktywnie wspiera wszelkie inicjatywy studenckie,
• relaks po godzinach – uczelnia ma Centrum Sportowo-Dydaktyczne, to obiekt z pełnowymiarową i w pełni wyposażoną halą sportową, do tego profesjonalną siłownią, salą fitness, a także aulą z najwyższej jakości sprzętem audiowizualnym, gdzie odbywają się konferencje, koncerty, festiwale i akcje charytatywne,
• niepełnosprawność nie wyklucza – na UP Sanok ma budynki dydaktyczne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy, schodołaz, toalety, miejsca parkingowe), można też liczyć na pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej, a Pełnomocnik rektora ds. studentów niepełnosprawnych pomaga osobom pięć dni w tygodniu,
• stypendia – program pomocy stypendialnej jest bardzo rozbudowany, jako student możesz liczyć na wiele form wsparcia.
ULOTKA Z KIERUNKAMI STUDIÓW
Zarejestruj się już dzisiaj na stronie REKRUTACJA ELEKTRONICZNA i złóż wszystkie dokumenty elektronicznie.
Zapoznaj się z naszym informatorem uczelnianym 2021
Szczegółowe informacje:
https://up-sanok.edu.pl/kandydaci
tel.: +48134655954, +48134655967
Terminy rekrutacji elektronicznej :
• I termin od 1 czerwca 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. (do godz. 9.00)
• II termin od 21 sierpnia 2021 r. do 20 września 2021 r. (do godz. 9.00)

3,2,1…START! Ruszyła rekrutacja w Uczelni Państwowej w Sanoku