Wyniki matur. Na Podkarpaciu nie zdał co czwarty uczeń

W poniedziałek 5 lipca,  przed południem Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie opublikowała wstępne wyniki matur 2021. W województwie podkarpackim egzaminu dojrzałości nie zdało 25,3 proc. uczniów.

Tegorocznych absolwentów liceów i techników do matury przystąpiło 16 719 na terenie województwa podkarpackiego.

Wszyscy obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z: języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Podobnie jak w roku ubiegłym, tak i teraz, ze względu na pandemię, nie było części ustnej. Tegoroczni absolwenci obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Maturę na Podkarpaciu zdało 74,7 proc. piszących. W liceach: 84,1 proc., a w technikach: 62,3 proc. Ubiegłoroczne wyniki były nieco lepsze. W 2020 r. egzamin dojrzałości zdało 75,2 proc. uczniów.

22,6 proc. ma prawo przystąpienia do poprawki, ponieważ  nie zdali tylko jednego egzaminu. 8,5 proc. będzie musiało próbować swoich szans dopiero za rok.

W kraju zdało 74,5 proc. maturzystów.

Średnia wyników matur na poziomie podstawowym w województwie podkarpackim:

  • Język polski – 53 proc. (śr. krajowa – 55 proc.)
  • Matematyka – 58 proc. (śr. krajowa – 56 proc.)
  • Język angielski – 74 proc. (śr. krajowa – 76 proc.)

Średnia wyników matur na poziomie rozszerzonym w województwie podkarpackim:

  • Język polski – 45 proc. (śr. krajowa – 49 proc.)
  • Matematyka – 31 proc. (śr. krajowa – 31 proc.)
  • Język angielski – 61 proc. (śr. krajowa – 65 proc.)
  • Biologia – 33 proc. (śr. krajowa – 33 proc.)
  • Chemia – 35 proc. (śr. krajowa – 35 proc.)
  • Fizyka – 34 proc. (śr. krajowa – 37 proc.)
  • Geografia – 31 proc. (śr. krajowa – 33 proc.)
Źródło:CKE