Seminarium „Edukacja do pracy socjalnej a praktyka zawodowa w społeczeństwie niepewności”

Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku zapraszają na Seminarium pt. „Edukacja do pracy socjalnej a praktyka zawodowa w społeczeństwie niepewności”. 

Seminarium odbędzie się w formie hybrydowej z wykorzystaniem programu Microsoft Teams w dniu 8 listopada 2021 r. w godz. 9:00 – 16:00

Wzięcie udziału w seminarium będzie możliwe na dwa sposoby. Pojawienie się osobiście na Uczelni Państwowej w Sanoku, ul. Mickiewicza 21, Sala senacka, budynek A lub zdalnie poprzez platformę MS Teams, link do spotkania: https://tiny.pl/9wdl5 

9.00 – 9.45 Otwarcie seminarium

1.       Dr inż. Mateusz Kaczmarski, Rektor Uczelni Państwowej im. J. Grodka w Sanoku

2.       Prof. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Przewodnicząca Sekcji Pracy Socjalnej PTS

3.       Prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Założyciel Sekcji Pracy Socjalnej PTS

9.45 – 12.00

 

Sesja I.  Edukacja do pracy socjalnej

Moderator: Prof. Krzysztof Piątek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Sekcja Pracy Socjalnej PTS

1.       Prof. Hubert Kaszyński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Aksjologiczne aspekty kształcenia do pracy socjalnej

2.       Prof. Kamil Kardis, Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Słowacja/Uczelnia Państwowa w Sanoku

Praca socjalna wobec dekompozycji kapitału społecznego. Kontekst społeczeństwa ryzyka

3.       Prof. Krystyna Leśniak-Moczuk, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

Kierunek praca socjalna w szkołach wyższych w Polsce w świetle danych ilościowych  w ujęciu dynamicznym

4.       Dr Tadeusz Kowalewski, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Kształcenie ustawiczne pracowników socjalnych: potrzeby i bariery.

Dyskusja

12.00 – 13.00 Przerwa
13.00 – 14.00 Sesja II. Kształcenie w zakresie pracy socjalnej w perspektywie międzynarodowej

 Moderator: Dr Maciej Drwięga, Dr Piotr Frączek Uczelnia Państwowa im. J. Grodka
w Sanoku

1.       Prof. Beata Balogowa, Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Słowacja

Supervízia ako koncept self care u socialneho pracovnika

2.       Ks. prof. dr hab. Bohdan Prach, Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie, Ukraina

Pedagogika społeczna i praca socjalna na uczelni: 15 lat praktyki edukacyjnej

3.       Doc. Dr Svitlana Stelmakh, Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie, Ukraina

Praca socjalna na Ukrainie: wyzwania i perspektywy

4.       Doc. dr hab. Svitlana Kohut, Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie, Ukraina Szkolenie pracowników socjalnych w UKU według nowych wyzwań czasu

Dyskusja

14.00 – 16.00 Panel praktyczny „Nowe wyzwania – stare problemy: regionalne i lokalne problemy organizacji pomocy społecznej oraz pracy socjalnej

Moderator: Dr Piotr Frączek, Dr Maciej Drwięga, Uczelnia Państwowa im. J. Grodka w Sanoku

1.       Mgr Małgorzata Dankowska, Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dobre praktyki stosowane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej  z województwa podkarpackiego

2.       ppłk Janusz Wańcowiat, Zakład Karny w Łupkowie

Cele, zadania i funkcje pomocy postpenitencjarnej – na przykładzie Zakładu Karnego w Łupkowie

3.       Mgr Iwona Kozak, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku

Razem znaczy lepiej. Korzyści płynące ze współpracy międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej w systemie pomocy społecznej

4.       Mgr Ewa Sieradzka, Centrum Usług Społecznych w Bukowsku Centrum Usług Społecznych jako próba reformy systemu pomocy społecznej w Polsce. Przykład Gminy Bukowsko

Zagadnienia do dyskusji:

·         Przygotowanie do zawodu pracownika socjalnego w kontekście potrzeb lokalnych i regionalnych

·         Interdyscyplinarność działań w sferze pracy socjalnej w gminie/powiecie

·         Centrum usług społecznych a potrzeby i możliwości wspólnoty samorządowej

16.00 Zakończenie seminarium

 

mn